Gnetophyta – liánovce

Charakteristika

Nesourodá skupina tří izolovaných linií. V jistém smyslu mají přechodné postavení mezi nahosemennými a krytosemennými rostlinami. V žádném případě se však nejedná o součást přímé vývojové linie krytosemenných rostlin.

Vegetativní orgány

Vnější habitus tří recentních skupin je značně různorodý. Krytosemmenné rostliny připomíná přítomnost primitivních cév ve dřevní a primitivních průvodních buněk sítkovic v lýkové části cévních svazků.

Reprodukční orgány

Funkčně jsou převážně jednopohlavné, převažují rostliny dvoudomé.

U celé skupiny jsou vyvinuty na bázi „květů“ nenápadné obaly (obvykle považovány za listence), které připomínají primitivní okvětí.

Samčí „květy“ jsou tvořeny jedinou nebo několika tyčinkami, které mají zpravidla více skupin prašných váčků. Samičí „květy“ obsahují jediné vajíčko obalené dvěma integumenty. Společným znakem je trubičkovitě protažený vniřní integument, který vzhledem připomíná čnělku krytosemenných rostlin a v době pylení se na jeho konci vytváří polinační kapka..

Gametofyt

V porovnání s ostatními nahosemennými rostlinami je zejména samičí gametofyt zřetelněji potlačen. V mnohých případech už se nevytvářejí archegonia a lze hovořit o primitivním zárodečném vaku. Oplození probíhají podstatně dříve po opylení (ca 24 hodin) než u ostatních nahosemenných rostlin.

Historie

Fosilní záznamy jsou nepříliš četné, nejstarší pocházejí z křídy.

Ekologie a rozšíření

Tři samostatné třídy s odlišnou ekologií i rozšířením.

Ephedropsida

Gnetopsida

Welwitschiopsida