Projekty

SPII2D1/37/07 Dynamika šíření invazních druhů rostlin v ČR za různých scénářů globální klimatické změny


Poskytovatel: MZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta, Řešitel: RNDr. Stanislav Mihulka, PhD., Období řešení projektu: 2007-2010.GP206/03/P155 Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae


Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Řešitel: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D., Období řešení projektu: 2003-2005.
GA206/93/2440 Invasní rostliny ve stř. Evropě: srovnání rychlosti šíření a vlivy na přirozené ekosystémy


Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze, Řešitel: RNDr. Petr Pyšek, CSc., Období řešení projektu: 1993-1995.