RNDr. Stanislav Mihulka, PhD.

E-mail:Stanislav.Mihulka@prf.jcu.cz
Tel: +420 38 903 2372
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Diplomová práce:

"Oenothera congeners in Europe: Determinants of invasive success” (PhD.)

"Invasion history of Oenothera congeners in Europe: a comparative study of spreading rates in the last 200 years” (RNDr.)

Zaměření:

ekologie rostlin, biologické invaze, obecně krátkověké druhy, čeleď Asteraceae, invazní druhy z tropických a subtropických oblastí, zejm. r. Oenothera, fylogenetika a evoluce, terénní exkurze, vedení řady rešerních a experimentálních diplomových prací

Studijní pobyty:

Odborný vědecký pracovník, Botanický ústav AVČR, Průhonice, studium ekologie invazních druhů rostlin (1997–2007)

Konference:

Mihulka, S. (2005): 18th Annual Meeting of Society for Ecology of Germany, Switzerland and Austria. Progress in Plant Population Biology, Postdam, Germany, poster.

Mihulka, S. (2002): Metapopulation Dynamics and Landscape Fragmentation, Průhonice, ČR, poster.

Mihulka, S. (2001): 6th International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants, Loughborough, England, ústní prezentace.

Mihulka, S. (1999): 5th International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants, La Maddalena, Sardinia, Italy, poster.

Mihulka, S. (1997): 4th International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants, Berlin, Germany, poster.

Mihulka, S. (1997): 40th IAVS Symposium, České Budějovice, ČR, poster.

Publikace:

Martínková, J., Klimešová, J., Mihulka, S. (2008): Compensation of seed production after severe injury in the short-lived herb Barbarea vulgaris. Basic and Applied Ecology 9: 44-54.

Mihulka, S., Pyšek, P. Martínková, J., Jarošík, V. (2006): Invasiveness of Oenothera congeners alien to Europe: Jack of all trades, master of invasion? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 8: 83-96.pdf

Martínková, J., Klimešová, J., Mihulka, S. (2006): Vegetative regeneration of biennial Oenothera species after disturbance: Field observations and experiment. Flora 201(4): 287-297.pdf

Martínková, J., Klimešová, J., Mihulka, S. (2004): Resprouting after disturbance: an experimental study with short-lived monocarpic herbs. Folia Geobotanica 39: 1-12.pdf

Zrzavý, J., Storch, D., Mihulka, S. (2004): Jak se dělá evoluce. od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha, 296 pp.

Mihulka, S., Pyšek, P., Pyšek, A. (2003): Oenothera coronifera, a new alien species for the Czech flora, and Oenothera stricta, recorded again after nearly two centuries. Preslia 75 (3): 263-270.pdf

Mihulka, S., Pyšek, P. Martínková, J. (2003): Invasiveness of Oenothera congeners in Europe related to seed characteristics. In: Child, L., Brock, J.H:, Brundu, G., Prach, K., Pyšek, P., Wade, P.M. & Williamson, M. Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions, pp. 213-225, Backhuys Publishers, Leiden.pdf

Martínková, J., Šmilauer, P., Mihulka, S. (2002): Phenological pattern of grassland species: Relation to the ecological and morphological traits. Flora 197 (4): 290-302.

Mihulka, S., Pyšek, P. (2001): Invasion history of Oenothera congeners in Europe: a comparative study of spreading rates in the last 200 years. Journal of Biogeography 28: 597-610.pdf

Mihulka, S. (2001): Related alien species in their native and invaded ranges: A comparative study of the genus Oenothera in Arkansas (USA) and in the Czech Republic. In: Brundu, G., Brock, J., Camarda, I., Child, L., Wade, M. (eds.) Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management. pp. 133-144. Backhuys Publishers, Leiden.

Storch, D., Mihulka, S. (2000): Úvod do současné ekologie. Portál, Praha.

Zrzavý, J., Mihulka, S., Kepka, P., Bezděk, A., Tietz, D. (1998): Phylogeny of the Metazoa Based on Morphological and 18S Ribosomal DNA Evidence. Cladistics 14: 249-285.

Mihulka, S. (1998): The effect of altitude on the pattern of plant invasions: A field test. In: Starfinger, U., Edwards, K., Kowarik, I., Williamson, M. (eds.), Plant Invasions: Ecological Mechanisms and Human Responses. pp. 313 - 320. Backhuys Publishers, Leiden.

Popularizace vědy: pravidelné publikace na serveru www.osel.cz, dále příspěvky pro periodika Vesmír, Respekt, Svět, Sedmá generace, MF Dnes, řada popularizačních přednášek pro studenty středních škol a univerzitu třetího věku, několik popularizačních vystoupení v rozhlase i v televizi.

Projekty:

Mihulka S. (2003-2005): GAČR 206/03/P155

Mihulka S. (1999): spoluřešitel 2 grantů FRVŠ

Mihulka S. (2001): spoluřešitel grantu FRVŠ

Mihulka S. (2007-2010): VaV MŽP SPII2d1/37/07