Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Ricciaceae Rchb. – trhutkovité

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0 (7.1.2005)

Ricciocarpos Corda – nalžovka

 

Rostliny jednotlivé, obvykle plovoucí na hladině nebo přisedlé na bahně vodních nádrží.

Stélky vějířovité či neúplně růžicovité, na svrchní straně síťované, mírně vyklenuté, zelené, sytě zelené, někdy se slabě načervenalými okraji, na spodní straně hnědavě fialové, (1 –) 2 – 4× dichotomicky v ostrém úhlu větvené, síťované, 20 – 35 mm dlouhé. Rhizoidy u vodních forem prakticky chybějí, vyvinuté u terestrických forem, většinou pouze hladké. Laloky 4 – 8 mm široké (u terestrických forem pouze 2 – 4 mm široké), srdčité, s úzkou střední rýhou, na koncích zaoblené, se zářezem. Laloky na příčném průřezu bikonvexní, protáhlé, pouze slabě vyduté, s okraji zaoblenými nebo přišpičatělými. Dorzální epidermis s tenkostěnnými, 25 – 40 × 18 – 25 µm velkými buňkami a roztroušenými, 10 – 15 µm velkými siličnými tělísky. Dýchací komůrky zřetelné jako šestiboká políčka, s dýchacím otvorem obklopeným 5 – 8 buňkami s nepatrně ztlustlými stěnami. Základní pletivo pouze asi ze 3 – 4 vrstev buněk. Ventrální šupiny u vodních forem početné, dlouhé, fialové, s roztroušenými siličnými tělísky a oddáleně zubatým okrajem; u pozemních forem dosti redukované, hyalinní či fialové, na bázi s rhizoidy.

Jednodomý nebo dvoudomý druh. Antheridia ponořená ve stélce podél středního žebra. Archegonia ve 2 – 3 řadách poblíž střední části stélky. Tobolky ponořené, se stěnou jednovrstevnou, v době zralosti se stěna tobolky rozpadá. Výtrusy světle hnědé až černohnědé, 42 – 55 µm v průměru, políčkované, políčka polygonální či hexagonální, 6 – 8 µm široká, v rozích s nápadnými trnovitými výběžky. Mrštníky chybějí.

Monotypický rod s téměř kosmopolitickým rozšířením.

 

Ricciocarpos natans (L.) Corda – nalžovka plovoucí

Popis druhu viz popis rodu.

Ekologie: plovoucí na hladině vodních nádrží (rybníky, tůně apod.), po jejich vyschnutí na bahně, od nížin do pahorkatin.

Rozšíření: Česká rep. (cf. Rivola & Duda, Čas. Slez. Muz., ser. A, 26: 97 – 101, 1977): roztroušeně na vhodných stanovištích po celém území (v některých oblastech chybí).
Celkové: Subkosmopoliticky rozšířený druh, chybí pouze v arktických oblastech a tropech.

Variabilita: nepříliš variabilní druh, odlišována bývá někdy pozemní forma (var. terrestris (Lindenb. & Nees) Schiffn.).

Možné záměny: vodní formy nezaměnitelné; terestrické formy připomínají některé druhy podrodu Ricciella rodu Riccia; liší se kromě přítomnosti dobře vyvinutých dýchacích otvorů ještě protáhlými, mnohem delšími než širšími ventrálními šupinami (u podobných druhů rodu Riccia většinou ventrální šupiny chybějí nebo jsou malé, spíše širší než delší).