Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0 (7.1.2005)

Ricciaceae Rchb. – trhutkovité

 

Stélky drobné, často jednoleté, pentlicovité, dichotomicky větvené, většinou však tvořící úplné či neúplné růžice, často uprostřed stélky s rýhou. Stélkové laloky čárkovité, pentlicovité až klínovité. Asimilační pletivo tvoří kanálky mezi svislými pilíři pletiva nebo velké polyedrické dutiny bez asimilačních vláken v několika řadách. Dýchací póry obvykle rudimentální nebo chybějí. Základní pletivo více či méně vyvinuté, chybí u rodu Ricciocarpos. Rhizoidy hladké i čípkaté, u vodních forem obvykle chybějí. Ventrální šupiny většinou drobné (kromě rodu Ricciocarpos a některých druhů rodu Riccia). Siličná tělíska chybějí na dorzální, někdy přítomna na ventrální straně stélky.

Jednodomé, vzácněji dvoudomé druhy. Gametangia ponořená ve stélce, involukra se netvoří. Antheridia obvykle podél dorzálních rýh laloků, neseskupená v receptakula; archegonia roztroušeně ve stélce. Tobolky ponořené, kulovité, kleistokarpní; mrštníky chybějí.

Pouze 2 rody, zastoupené i na našem území.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Dorzální epidermis bez dýchacích otvorů (nejvýše s nepříliš zřetelnými dýchacími otvory) a siličných tělísek, dýchací komůrky malé; ventrální šupiny drobné

Riccia

1b

Dorzální epidermis se zřetelnými dýchacími otvory lemovanými 5 – 6 buňkami a se siličnými tělísky, dýchací komůrky velké; ventrální šupiny mohutné, zubaté, se siličnými tělísky

Ricciocarpos