Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Dicranaceae Schimp. – dvouhrotcovité

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (1.1.2004)

 

Rhabdoweisia Bruch & Schimp. – pruhovka

 

Rostliny v kompaktních nebo řidších trsech nebo porostech, živě zelené.

Lodyhy nízké, přímé, málo větvené, většinou řídce světle hnědě vlášenité, střední svazek chybí, sklerodermis slabá, hyalodermis chybí.

Listy za sucha pokroucené až kadeřavé, za vlhka volně odstávající, úzce čárkovitě kopinaté s paralelními okraji na většině délky listu, čepel jednovrstevná. Okraje slabě ohrnuté naspodu nebo ploché, celokrajné nebo pod špičkou zoubkaté, jednovrstevné. Žebro poměrně silné, končící těsně pod špičkou, hladké, na průřezu s centrální řadou vůdčích buněk, malou skupinou ventrálních a větší skupinou dorzálních stereid a oboustranně s epidermis.

Buňky v horní části listů isodiametrické, zaobleně ± čtvercové až nepravidelné, hladké, často vyklenuté, slabě rovnoměrně ztlustlé nebo tenkostěnné; bazální buňky obdélníkovité, tenkostěnné, ± hyalinní, směrem ke křídlům užší a poněkud kratší, ale křídelní skupina nediferencovaná.

Specializované vegetativní rozmnožování chybí.

Autoické. Perichaetiální listy nepošvaté, o málo větší než vegetativní.

Štět přímý, žlutý, ca. 2 - 5 mm dlouhý.

Tobolka krátce elipsoidní až pohárkatá, přímá, podélně výrazně pruhovaná; exothecium tvořeno tlustostěnnými, obdélníkovitými buňkami, průduchy na bázi přítomny, buňky prstence drobné, neloupavé. Víčko šikmo zobanité nebo kuželovité, čepička kápovitá.

Obústí tvořeno 16 úzce kopinatými, někdy velmi redukovanými, ± celistvými, příčně trámčitými, naspodu šikmo čárkovitě papilnatými, oranžovými zuby.

Výtrusy nepravidelně sférické, jemně až hrubě papilnaté.

Kosmopolitně rozšířený malý rod (4 jisté druhy), v Evropě 3 druhy.

Literatura:

Lawton E. 1961. A revision of the genus Rhabdoweisia . The Bryologist 64: 140-156.

Frahm J.-P., Ahmed J., Hagen M., Peles M. 2000. Revision der Gattung Rhabdoweisia (Musci, Dicranaceae). Tropical Bryology 18: 161-172.

 

Klíč k určení druhů:

 

1a Listy i pod špičkou hladké, nepravidelné nebo jemně zoubkaté poněkud vybíhavými buněčnými rohy, špička listů úzce kopinatá; obústí tvořeno redukovanými, s výjimkou bazální části niťovitými zuby (5 - 10 µm širokými)
Rh. fugax
1b Listy pod špičkou zoubkaté (alespoň některé zoubky tvořeny ± celými buňkami); obústí tvořeno úzce kopinatými zuby (více než 20 µm širokými)
2
2a Listy úzce čárkovitě kopinaté, s úzkou špičkou; buňky v horní části listu 12 - 16 µm široké, rovnoměrně ztlustlé, uspořádané v ± pravidelných podélných řadách
Rh. crispata
2b Listy jazykovité, se širokou špičkou; buňky v horní části listu 14 - 22 µm široké, tenkostěnné, nepravidelně uspořádané
Rh. crenulata

 

 

Rhabdoweisia crenulata (Mitt.) H. Jameson – pruhovka vroubkovaná

Syn.: Rhabdoweisia denticulata Wilson & Mitt., hom. illeg .

 

Rozvolněnější porosty žlutozelené barvy, lodyhy 1 - 3 cm vysoké.

Listy jazykovité, náhle ostře zašpičatělé, (1.5-) 2.5 - 4 mm dlouhé. Okraje hrubě nepravidelně zubaté v horní části listu. Žebro u báze ca. (50-) 80 - 130 (-200) µm široké.

Buňky v horní části listu isodiametrické, nepravidelné, (12-) 16 - 20 (-26) µm široké, tenkostěnné nebo se slabě vyvinutými rohovými ztluštěninami, bazální buňky ca. 40 - 120 µm dlouhé.

Štět 3 - 4 mm dlouhý, tobolka 0.6 - 0.8 mm dlouhá.

Zuby obústí úzce kopinaté, 250 - 300 µm vysoké.

Výtrusy jemně až hrubě papilnaté, 17 - 24 µm.

Ekologie: vlhké štěrbiny silikátových skal v montánních a subalpínských polohách.

Variabilita: druh variabilní v rozměrech listů a buněk, tvar a areolace listů však zůstává velmi konstantní.

Rozšíření: Česká rep.: pouze na Šumavě v karech Černého a Čertova jezera.
Celkové: oceánicky ovlivněná severozápadní a střední Evropa, Himálaj, Čína, Tchaj-wan, Havajské ostrovy, Severní Amerika, Dominikánská rep., Kolumbie.

Možné záměny: s ostatními druhy rodu i mimorodově jen obtížně zaměnitelný druh, v herbářích se však vyskytly záměny za formy Rh. crispata se širší špičkou.

Ilustrace: BFNA.

 

Rhabdoweisia crispata (Dicks.) Lindb. – pruhovka zoubkovaná

Syn.: Rhabdoweisia denticulata Bruch & Schimp., nom. illeg .

 

Husté trsy nebo porosty zelené barvy, lodyhy 0.5 - 1.5 cm vysoké.

Listy čárkovitě kopinaté, široce až úzce zašpičatělé, se širší špičkou než u Rh. fugax, 1.5 - 3.5 mm dlouhé. Okraje výrazně zoubkaté v horní části listu. Žebro u báze ca. 50 - 100 µm široké.

Buňky v horní části listu zaobleně čtvercové, (10-) 12 - 16 µm široké, slabě až poměrně výrazně rovnoměrně ztlustlé, bazální buňky ca. 35 - 120 µm dlouhé.

Štět ca. 2 - 4 mm dlouhý, tobolka 0.55 - 0.8 mm dlouhá.

Zuby obústí úzce kopinaté, nepravidelné, 150 - 220 µm vysoké, ve střední části 14 - 24 µm široké.

Výtrusy jemně až hrubě papilnaté, 16 - 20 µm.

Ekologie: většinou suché štěrbiny silikátových skal nebo přímo na stinnějších skalách, od nížin do subalpínských poloh, převážně ale na stinných stanovištích v montánním stupni.

Variabilita: variabilní je u tohoto druhu zejména tvar špičky listu, který je v typickém případě přechodný mezi Rh. crenulata a Rh. fugax , ale může se těmto dvěma druhům i značně blížit.

Rozšíření: Česká rep.: roztroušeně až vzácně spolu s následujícím druhem, pro obtížnou odlišitelnost v terénu od Rh. fugax možná přehlížena. Chybí v nejvyšších polohách, rovněž v nížinách vzácnější.
Celkové: Evropa, severní (?) a jižní Afrika, Himálaj, Čína, Korea, Japonsko, Jáva, Havajské ostrovy, Nová Guinea, Severní a Střední Amerika, Bolívie, Ekvádor, Grónsko.

Možné záměny: Rh. fugax - liší se nejspolehlivěji redukovaným obústím z užších a kratších zubů; okraje jsou v horní části listů pouze nepravidelné až jemně zoubkaté slabě vybíhavými buněčnými rohy, zoubky nikdy nejsou tvořeny celými buňkami. Buňky v horní části listu jsou poněkud menší, v průměru ca. 11 µm oproti ca. 14 µm u Rh. crispata a bazální buňky kratší, většinou do 50 µm oproti až 120 µm dlouhým u Rh. crispata .
Rh. crenulata - liší se nepravidelnou buněčnou sítí z větších, neuspořádaných a tenkostěnných buněk, širšími listy a obvykle i širší špičkou.
Cnestrum schisti - viz poznámku.

Ilustrace: BFNA.

 

Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp. – pruhovka nestálá

Syn.: Weissia fugax Hedw.

 

Husté trsy nebo porosty zelené barvy, lodyhy 0.5 - 1.0 cm vysoké.

Listy čárkovitě kopinaté, úzce zašpičatělé, (1.0-) 1.6 - 2.7 mm dlouhé. Okraje celokrajné nebo slabě zoubkaté vybíhavými buněčnými rohy v horní části listu. Žebro u báze ca. 50 - 90 µm široké.

Buňky v horní části listu zaobleně čtvercové, 9 - 12 (-14) µm široké, slabě až silně rovnoměrně ztlustlé, bazální buňky ca. 20 - 45 (-60) µm dlouhé.

Zuby obústí redukované, 120 - 150 mm vysoké, z kopinaté krátké báze náhle zúžené v niťovitá, nepravidelná, ve střední části ca. 5 - 10 (-12) µm široká ramena.

Štět 1.5 - 2.2 (-2.7) mm dlouhý, tobolka 0.45 - 0.7 mm dlouhá.

Výtrusy jemně papilnaté, 15 - 20 µm.

Ekologie: většinou suché štěrbiny silikátových skal od nížin do subalpínských poloh, přednostně na stinných, ale zejména ve vyšších polohách i na otevřených stanovištích.

Variabilita: variabilita zejména v míře zoubkatosti listů pod špičkou, ale nikdy nejsou zoubky tvořeny celými buňkami; zejména rostliny na pískovcích mají mnohem výrazněji ztlustlé buňky.

Rozšíření: Česká rep.: roztroušeně na vhodných stanovištích po celém území, hojněji v montánním pásmu našich pohoří.
Celkové: Evropa, Makaronésie, severní (?), střední a jižní (?) Afrika, Kavkaz (?), Střední a Jižní Amerika.

Možné záměny: Rh. crispata - viz poznámku pod tímto druhem.
Amphidium mougeotii - liší se výrazně papilnatou kutikulou čepele a absencí obústí.
Cnestrum schisti - viz poznámku pod tímto druhem.