Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Antheliaceae R.M. Schust. – mrazovcovité

Autor: J. Váňa

Verze: 2.0 (11.10.2017)

Hygrobiella Spruce – mokřanka

 

Drobné, hnědavě až černavě zbarvené poléhavé nebo vystoupavé rostlinky, jednotlivé nebo interkalárně větvené. Rhizoidy roztroušené, nehojné. Listy vyduté, téměř příčně vetknuté, vyduté, vejčité, nejvýše do 1/3 dělené na dva laloky; u druhu H. squamosa velmi redukované, šupinaté. Spodní listy tvarem i velikostí podobné postranním listům, mělce dvoulaločné až nedělené. Buňky nápadně prodloužené, se stěnami rovnoměrně ztloustlými; kutikula hladká. Siličná tělíska v malém počtu, nepatrná (1 – 2 µm) nebo chybějí.

Nepohlavní rozmnožování není známo

Dvoudomé druhy. Gametangia na hlavních lodyžkách. Androecea interkalární, v paždí obalných listů po jednom vejčitém anteridiu, brakteoly bez anteridií. Gynaecea terminální; periant kyjovitý, trojboký, nezploštělý, na bázi 2 – 3-vrstevný, perigynium není vytvořeno. Štět tvořený 8(–12) epidermálními a 4(–9) centrálními buňkami. Tobolka vejčitá nebo elipsoidní. Výtrusy bradavičnaté, mrštníky se 2 šroubovicemi. Celkem 3 druhy, dva prozatím pouze ve východní Asii.

 

Bakalin, V. A. & A. A. Vilnet. 2014. Two new species of the liverwort genus Hygrobiella Spruce (Marchantiophyta) described from the North Pacific based on integrative taxonomy. Pl. Syst. Evol. 300(10): 2277–2291.

 

Hygrobiella laxifolia (Hook.) Spruce – mokřanka oddálená

 

Drobné, téměř isofylní vláknité, vystoupavé rostlinky, olivově zelené, černozelené až černohnědé, nejvýše 2 cm dlouhé. Větvení laterální, větve často s redukovanými listy. Rhizoidy většinou chybí. Listy příčně vetknuté, nesbíhavé, navzájem se kryjící nebo oddálené, oválné, 1,6 – 2× delší než široké, vyduté, zhruba do 1/3 dvoulaločné, laloky často nestejné, zašpičatělé nebo zatupělé. Okrajové buňky 20 – 25 × 17 – 20 µm, buňky uprostřed listů 35 – 55 µm dlouhé, na bázi až 40 – 70 µm. Spodní listy mohutné, většinou nepatrně menší než postranní listy, dvoulaločné až téměř nedělené.
Androecea interkalární, se 4 – 8 páry obalných listů. Gynaecea často se subflorálními inovacemi. Periant kyjovitý nebo vakovitý, daleko z obalných listů vyniklý, převážně dvouvrstevný, směrem k bezbarvému zoubkovanému ústí stažený.
Sporofyty velmi vzácné. Tobolka podlouhle vejčitá, mrštníky s dvěma šroubovicemi. Výtrusy jemně papilnaté.

Ekologie: především na kamenech v periodicky vysychajících tocích. Tento druh je svým výskytem vázán na alpínský a subalpínský stupeň (1500 – 2500 m). Výskyt v Labském pískovcovém pohoří (140 – 290 m) je z fytogeografického hlediska velmi zajímavý.

Rozšíření: Česká rep. (cf. Duda, Čas. Slez. Muz., ser. A, 41: 122 – 123, 1992): pouze v několika soutěskách Děčínských stěn (údolí Suché Kamenice, údolí od Mezní louky do Divoké soutěsky, rokle Kachního potoka).
Celkové: Severní a západní Evropa, Alpy, Pyreneje, Azory, Madeira, západní i východní Severní Amerika, Grónsko, severovýchodní Asie (Sibiř, Japonsko, Čína).

Variabilita:nepříliš velká, v habitu rostlin a intenzitě opadávání listů. Rostliny z německé i české strany Labského pískovcového pohoří jsou nápadně malé, již v minulosti byly popsány jako var. notarisiana (C. Massal.) Schade.

Možné záměny: vzhledem k subisofylnímu až isofylnímu charakteru rostlinek obtížně zaměnitelný druh. Vzhledem může připomínat některý druh rodu Cephaloziella, ale nepříliš vykrojené listy a hlavně velké spodní listy okamžitě tento druh odliší.


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.0 (17.1.2005): Vytvoření textu.

 

Verze 1.1 (11.10.2017): Přepracování popisu rodu a druhu.