Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 2.0 (11.10.2017)

Antheliaceae R.M. Schust. – mrazovcovité

Syn.: Hygrobiellaceae Konstant. & Vilnet

 

Drobné, poléhavé až vystoupavé, stříbřitě šedé až černavé isofylní nebo téměř isofylní rostlinky. Větvení terminální nebo interkalární, stolony vzácně přítomny.
Listy většinou příčně vetknuté, do 1/3 – 2/3 dvoudílné, celokrajné. Spodní listy podobné stonkovým listům, nejvýše poněkud menší a méně vykrojené až nedělené.
Dvoudomé nebo paroické druhy. Androecea interkalární, gynaecea terminální. Periant silně laločnatě zřasený (Anthelia) nebo kyjovitý (Hygrobiella).
Štět poměrně krátký.Tobolka téměř kulovitá, vejčitá až elipsoidní, se stěnou dvouvrstevnou. Výtrusy bradavičnaté nebo papilnaté.

 

Poznámka (J. Kučera) : toto pojetí čeledi reflektuje molekulárně prokázanou příbuznost rodů Hygrobiella a Anthelia (srov. Shaw et al. 2015), ačkoliv celosvětový seznam játrovek akceptuje samostatnou čeleď Hygrobiellaceae,podpořenou prací ukazující osamocenou pozici rodu Hygrobiella (Vilnet et al. 2012) a popsanou platně až v práci Konstantinova et al. (2014). V práci Vilnet et al. (2012) však bohužel nebyl rod Anthelia zařazen. Dřívější řazení rodu Hygrobiella do čeledi Cephaloziaceae nemá podporu v molekulárních datech.

 

Konstantinova, N. A., A. A. Vilnet, L. Söderström, A. Hagborg & M. von Konrat. 2014. Notes on early land plants today. 53. Hygrobiellaceae (Marchantiophyta) validated. Phytotaxa 167(2): 217.

Shaw, B., B. J. Crandall-Stotler, J. Váňa, R. E. Stotler, M. von Konrat, J. J. Engel, E. C. Davis, D. G. Long, P. Sova & J. Shaw. 2015. Phylogenetic relationships and morphological evolution in a major clade of leafy liverworts (phylum Marchantiophyta, order Jungermanniales): suborder Jungermanniineae. Systematic Botany 40(1): 27–45.

Vilnet, A. A., N. A. Konstantinova & A. V. Troitsky. 2012. Molecular phylogeny and systematics of the suborder Cephaloziineae with special attention to the family Cephaloziaceae s.l. (Jungermanniales, Marchantiophyta). Arctoa 21: 113–132.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Rostlinky jehnědovitě olistěné, stříbřitě zelené. Listy do 1/2 – 2/3 ve dva špičaté laloky rozdělené; listové buňky 20 – 35 µm

Anthelia

1b

Rostlinky nejsou jehnědovité, hnědavé až černavé. Listy do1/3 ve dva většinou zatupělé laloky dělené; listové buňky 35 – 70 µm

Hygrobiella

 


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.0 (18.1.2005): Vytvoření textu.

 

Verze 2.0 (11.10.2017): Přepracování charakteristiky čeledi s ohledem na zařazení rodu Hygrobiella a vytvoření klíče.