Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Pylaisiaceae Schimp. – čepejřnatkovité

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (26.1.2020)

Homomallium (Schimp.) Loeske – přímolistec (sádečník)

 

Drobnější až středně velké, tmavě nebo světle zelené, žlutozelené nebo hnědavé, lesklé, k substrátu zpravidla přitisklé rostliny tvořící nízké koberce. Lodyhy plazivé, vzájemně propletené, hustě, nepravidelně nebo až téměř pravidelně zpeřeně větvené, na průřezu oválné, s 2 – 5 vrstvami tlustostěnných korových buněk, bez hyalodermis, střední svazek obvykle chybí. Pseudoparafylie kopinaté až široce vejčité, jednoduché nebo rozeklané, na okraji někdy jemně zubaté. Lodyžní listy z nesbíhavé zúžené báze široce až úzce vejčitě kopinaté, dlouze zašpičatělé, přímé nebo častěji pravidelně jednostranně zahnuté, hladké, ploché nebo vyduté, okraje ploché, celokrajné nebo jemně zoubkaté; žebro dvojité, velmi krátké nebo dosahující až ca. 1/3 délky listu. Buňky krátce oble šestiboké až čárkovité a esovitě prohnuté, hladké, obvykle poměrně tenkostěnné, bazální buňky delší nebo kratší, někdy pórovité, křídelní buňky homogenní, dobře odlišené, tmavě zelené, čtvercovité až krátce obdélníkovité v různě velké, zpravidla větší skupině, někdy dosahující až téměř k žebru.

Jednodomé (autoické) druhy. Perichaetiální listy hladké. Sporofyt tvořen často, štět dlouhý (ca. 10–20 mm), hladký, tobolka podlouhle vejčitá až válcovitá, prohnutá, nachýlená až vodorovná, hladká, pod ústím zpravidla mírně zaškrcená. Buňky exothecia tenkostěnné, čtyř- až šestiboké, prstenec 1–2-řadý, loupavý, víčko kuželovité až krátce zobanité. Obústí dokonalé, zuby exostomu kopinaté, v přechodné zóně ± náhle zúžené, dole na vnější straně příčně čárkované, ve středu hustě papilnaté, v horní třetině s řídkými, nízkými papilami, na okraji lemované; na vnitřní straně se silně ztlustlými trámci tvořícími vysoké příčné lamely; zuby endostomu stejně veliké s nízkou bazální membránou a přívěskatými nebo uzlovitými brvami. Výtrusy malé, ca. 8–15 µm, papilnaté.

Rod s asi 13 druhy, v Evropě i u nás jediný.

 

Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske – přímolistec zakřivený (sádečník zakřivený)

Syn.: Hypnum incurvatum Schrad. ex Brid.

 

Rostliny drobnější až středně velké, obvykle tmavě zelené, lesklé, nepravidelně a hustě větvené. Lodyhy 2–4 (–5) cm dlouhé, někdy se slabým středním svazkem. Větve 2–5 mm dlouhé, niťovité. Lodyžní listy vejčitě až úzce kopinaté, přímé nebo slabě jednostranné, vyduté, na okrají ploché, celokrajné, jen někdy ve špičce nezřetelně zoubkaté, 0,6–1,0 (–1,2) × 0,2–0,4 mm, obvykle náhle zúžené do dlouhé špičky. Buňky ca. 40–65 × 4–8 µm, 6–9 krát tak dlouhé jako široké), křídelní buňky čtvercovité, 10–20(–25) µm, ve velké skupině (v obou rozměrech ca. 8–12 buněk) až téměř k žebru dosahující. Perichaetiální listy až 2,4 mm dlouhé, hladké a ve špičce zubaté.

Štět 8–15 mm dlouhý, tobolka nachýlená až vodorovná, silně vyhrblá, válcovitá. Výtrusy 8–14 µm.

Ekologie: na obvykle zastíněných, bazických skalách nebo často i drobnějších kamenech, na zídkách a dalších bazických sekundárních substrátech, vzácněji i na dřevu, z nížin do nižších horských poloh.

Rozšíření: Česká rep.: ve vápencových oblastech častý, mimo ně příležitostně na vhodných substrátech. Rozšíření podle databáze ISOP.
Celkové: široce rozšířený druh v mírném pásu celé severní polokoule (v Severní Americe poměrně řídce, chybí v severozápadní části).

Variabilita: druh není příliš proměnlivý kromě obvyklé variability v habitu v závislosti na stanovišti.

Možné záměny: Pylaisia polyantha – liší se přímou tobolkou, roste většinou epifyticky.
Platygyrium repens – liší se rovněž přímou tobolkou a převážně epifytickým stanovištěm, druh je dvoudomý a tvoří rovněž svazečky drobnolistých větviček na koncích lodyh.
Hypnum sp. div. – liší se dvoudomostí a větší diferenciací křídelních buněk (s výjimkou některých druhů dnes řazených do jiných rodů, které však mají pravidelně háčkovitě zahnuté špičky listů).

Fotografie a ilustrace na webu: bryo.cz (Š. Koval), arctoa.ru, Bildatlas der Moose Deutschlands (M. Lüth), Wikimedia Commons.


Poznámky k verzi:

Verze 1.0 (26.1.2020): Doplnění popisů rodu a druhu s částečným využitím staršího textu Z. Hradílka.

 

Verze: 0.1 (30.11.2019): Vytvoření předběžné verze textu bez popisů.