Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Amblystegiaceae G. Roth – rokýtkovité

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0.2 (4.5.2006)

Conardia H. Rob. – konardia

Syn.: Amblystegium sect. Compacta Kindb., Amblystegium subg. Conardia (H. Rob.) A.J.E. Sm.

 

Rostliny velmi jemné, obvykle v hustých, kompaktních, vzácně v řídkých, žlutozelených či zelených, uvnitř rezavých, někdy lesklých polštářích.

Lodyhy poléhavé nebo vystoupavé, až 2 – 3 cm dlouhé, asi 200 µm široké, s centrálním svazkem a kůrou z tlustostěnných buněk, obvykle na vrcholcích zakřivené, nepravidelně větvené; větve spíše vystoupavé. Rhizoidy dosti časté, silně větvené, papilnaté, vyrůstají i na vrcholku listů na spodní straně žebra. Pseudoparafylie listovité. Axilární vlásky četné, tvořené bazální buňkou a 1 – 4 hyalinními buňkami..

Lodyžní listy vzpřímeně odstálé, 0,8 – 1, 2 mm dlouhé a 0,2 – 0,3 mm široké, obvykle kopinaté, postupně zúžené, přímé nebo slabě zakřivené, neřáskaté, vyduté, poněkud sbíhavé, okraj listů plochý, pilovitý až zubatý, zuby v dolní části zakřivené a často spárované. Žebro úzké, vybíhavé, na bázi asi 30 – 40 µm široké, ve střední části listu někdy nepříliš zřetelně ohraničené, na hřbetní straně poblíž špičky listu často s rhizoidy nebo gemami. Větevní listy podobné, menší, 0,4 – 0,8 × 0,15 – 0,25 µm.

Buňky čárkovité, asi 5 – 9 : 1, 25 – 45 × 6 – 7 µm, směrem k bázi kratší a širší, křídelní buňky tvoří drobnou skupinu čtvercových až krátce obdélníkových buněk širokých 8 – 10 µm.

Gemy vláknité, 50 – 100 µm dlouhé, tvořené jednou řadou buněk; tvoří se v paždí listů a na špičkách listů.

Autoický druh, v Evropě pouze sterilní (dvoudomý ?). Perichaetiální listy vejčitě kopinaté, kopinatě zašpičatělé, nerýhované, na špičce téměř neznatelně pilovité; žebro končí před špičkou.

Štět 8 – 20 mm, oranžový až purpurový. Tobolka téměř přímá nebo slabě nachýlená, dosti pravidelná, s krátkým krkem, u ústí zúžená. Víčko kuželovité, krátce zašpičatělé. Prstenec jednořadý.

Obústí dvojité; zuby exostomu žlutohnědé, 450 – 550 × 80 – 95 µm, na bázi nepříliš znatelně přehrádkované, spíše síťkované, na špičce papilnaté, endostom žlutohnědý, asi 150 – 200 µm vysoký, neperforovaný nebo jen úzce perforovaný, jemně papilnatý.

Výtrusy 10 – 15 µm, hladké.

Monotypický rod.

 

Conardia compacta (Müll. Hal.) H. Rob. – konardia hustotrsá

Syn.: Hypnum compactum (Müll. Hal.) Müll. Hal., Amblystegium compactum (Müll. Hal.) Aust., Rhynchostegiella compacta (Müll. Hal.) Loeske

 

Popis viz popis rodu.

Ekologie: u nás na vápencových skalách, vzácněji na vápnitém humusu; dále na vlhkých písčitých místech na mořském pobřeží (Severního moře), v Americe i na borce na bázi stromů, tlejícím dřevě aj.

Rozšíření: Česká rep.: Krkonoše (Rýchory, recentně ve Vodovodním údolí u Maršova), zřícenina Štarkov u N. Jimramova, u kaple Hvězda v Broumovských stěnách; uvádí se ještě z Mariánských Lázní (Ambrožův pramen).
Celkové: Severní Amerika, Mexiko, Guatemala, severní a střední Evropa, Kašmír.

Variabilita: málo variabilní druh, alespoň v Evropě. Rostliny z vápencových skal (Amblystegium compactum f. densa Mönk.) jsou hustší, kompaktnější a mají poněkud kratší listy než rostliny z mořského pobřeží (Amblystegium compactum f. salina (Bryhn) Mönk., které mají naopak hruběji zubaté listy.

Možné záměny: prakticky nezaměnitelný druh. Ostré, často zakřivené zuby alespoň v dolní části listu odlišují tento druh od druhů rodu Amblystegium, ale i rodu Rhynchostegiella a dalších. Typická je též tvorba gem a rhizoidů na spodní straně žebra poblíž špičky listů.

Ilustrace: BFNA.

 


Poznámky k verzi:

Verze 1.0 (21.1.2005): Vytvoření textu adaptací rukopisu z roku 1999.

Verze 1.0.1 (25.11.2005): Doplnění lokalit druhu (J. Kučera).

Verze 1.0.2 (4.5.2006): Doplnění lokalit druhu (J. Kučera).