Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Pottiaceae Schimp. – pozemničkovité

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (22.1.2004)

Anoectangium Schwägr. – číšnatka

 

Rostliny rostoucí obvykle v hustých kompaktních trsech nebo polštářích, živě zelené v horní části, hnědavé naspodu.

Lodyhy do 3 (–5) cm vysoké, hnědě vlášenité, na průřezu zaobleně trojboké, oválné nebo zaobleně pětiboké, střední svazek přítomen, sklerodermis vyvinuta.

Axilární vlásky z 3 – 10 hyalinních buněk, někdy bazální buňky hnědé a ztlustlé.

Listy za sucha vehnuté, často zkroucené, za vlhka odstávající, kopinaté až jazykovité, nahoře silně, nápadně kýlnaté. Okraje ploché nebo slabě ohrnuté naspodu, celokrajné nebo vroubkované. Žebro obvykle končí těsně pod špičkou, ventrálně i dorzálně s prodlouženými buňkami, na průřezu s jediným (dorzálním) pruhem stereid, vůdčí buňky často obnaženy ventrálně, epidermis obvykle vyvinuta na dorzální straně.

Buňky v horní části listu šestiboké až zaobleně čtvercové, hustě neprůsvitně papilnaté kulatými jednoduchými až mnohočetnými papilami. Bazální buňky krátce pravoúhlé, obvykle silnostěnné, hladké.

Dvoudomý. Perichaetia terminálně na krátkých laterálních větvích, perichaetiální listy pošvatě objímavé. Perigonia laterální.

Štět žlutohnědý, 3 – 8 mm.

Tobolka vejčitá až vejčitě válcovitá, prstenec z 2 řad drobných buněk, neloupavý, víčko dlouze zobánkaté, čepička kápovitá.

Peristom chybí.

Výtrusy 9 – 12 (–20) µm, jemně až silně papilnaté.

Kosmopolitně rozšířený druh, zejména v horských oblastech.

V Evropě podle pojetí rodu 1 – 7 druhů (druhé číslo včetně Molendoa).

 

Anoectangium aestivum (Hedw.) Mitt. – číšnatka hustá

Syn.: Anoectangium compactum Schwägr.

 

Lodyhy většinou třířadě spirálně olistěné, na průřezu zaobleně trojboké.

Listy kopinaté až úzce kopinaté z vejčitě zúžené báze. Okraje jemně vroubkované papilami.

Buňky v horní části listu 7 – 9 µm široké, hustě papilnaté kulatými papilami s výjimkou úplné špičky.

Perichaetiální listy zvětšené, s rourkatě objímavou dlouhou bazální částí, ± náhle zúžené do špičky.

Štět ca. 7 – 8 mm, mírně zprohýbaný.

Tobolka podlouhle vejčitá.

Výtrusy 10 – 12 (–14) µm, velmi jemně papilnaté.

Ostatní znaky viz rodový popis.

Ekologie:horský druh rostoucí nejčastěji ve skalních štěrbinách nebo na skalách, slabě bazifilní (břidlice, fylity apod.).

Rozšíření: Česká rep.:Hrubý Jeseník (Velká kotlina, vodopád na Bílé Opavě), Teplicko-adršpašské skály.
Celkové: horské oblasti Evropy, střední Afriky, Irák, Mongolsko, Čína, Japonsko, Filipíny, N. Zéland, Severní, Střední a Jižní Amerika.

Variabilita: zejména v celkovém habitu a velikosti – rostliny z vlhkých a chráněných stanovišť mohou tvořit poměrně rozvolněné, vysoké porosty. Kompaktní horské formy byly popisovány jako Anoectangium compactum var. brevifolium Jur. ex Milde.

Možné záměny: Hymenostylium recurvirostrum – liší se ± průsvitnými buňkami s méně nápadnými papilami, chybějící dorzální epidermis a přítomnými ventrálními stereidy na průřezu žebra, chybějícím středním svazkem lodyžky a terminálními gametangii.
Barbula convoluta – liší se olistěním, které není trojřadé, přítomností ventrální epidermis na průřezu žebrem, terminálními gametangii i ekologickými nároky.
Amphidium lapponicumviz poznámku pod tímto druhem.