Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Amblystegiaceae G. Roth – rokýtkovité

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0.1 (26.6.2006)

Anacamptodon Brid. – pařezníček

 

Malé až středně veliké, zelené až tmavě zelené, lesklé rostliny v hustých, nízkých kobercích.

Lodyhy poléhavé, k podkladu přitisklé nebo vzácněji vystoupavé, nepravidelně několikanásobně větvené, na průřezu oválné, vně s 3 - 4 řadami korových buněk, střední svazek chybí. Rhizoidy světle hnědočervené, hladké, vyrůstají ve svazečcích pod žebrem listu na jeho hřbetní straně. Větve vystoupavé nebo vzpřímené, většinou už dále nevětvené. Pseudoparafylie krátké, niťovité a hladké, nebo kopinaté až široce vejčité, potom jsou na okraji zubaté.

Lodyžní listy v 5 řadách, nesbíhavé nebo jen krátce sbíhavé, vejčitě kopinaté, zvolna dlouze a ostře zašpičatělé, často jednostranné, celokrajné. Žebro jednoduché silné nebo vzácněji rozeklané, dosahuje do poloviny délky listu nebo i výše. Větevní listy podobné.

Buňky čepele listové volné, tenkostěnné, zaobleně protáhle šestiboké až kosníkové, bazální pravoúhlé.

Jednodomé druhy. Gametangia jsou umístěna bočně na lodyze. Perichaetiální listy dlouze špičaté, nepošvaté, bezžebré.

Pošvička válcovitá, řídce oděná krátkými brvami (parafýzami). Štět prodloužený, načervenalý, za sucha zkroucený. Tobolka vzpřímená, pravidelná, oválná, zřetelně krkatá, po odvíčkování za sucha pod ústím silně zaškrcená. Prstenec široký, trvalý nebo chybí. Buňky exothecia čtvercové nebo krátce obdélníkové. Na krku několik průduchů v rovině exothecia. Čepička kápovitá, lysá, sahá jen krátce pod víčko, nanejvýš kryje 1/3 tobolky. Víčko kuželovité, krátce přímo až šikmo zobanité.

Obústí hluboce vetknuté. Zuby exostomu v počtu 16, 300 – 350 × 70 – 100 μm, široce kopinaté, po dvou sblížené, nelemované, bledě hnědé, za sucha nazpět odehnuté až přitisklé ke stěně tobolky, vně hustě papilnaté, v dolní polovině papily někdy splývají ve ± zřetelné, krátké a různě orientované lamely; endostom žlutý, tvořený 16 zpravidla kratšími, oboustranně hladkými, niťovitými a nekýlnatými zuby, bazální membrána chybí.

Výtrusy malé.

Celkem asi 12 druhů, v Evropě i na našem území roste jediný druh.

 

Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid. – pařezníček celokrajný

 

Malé, tmavě zelené rostliny, tvoří poměrně husté, ale nízké porosty.

Lodyhy 2 – 3 cm dlouhé, řídce olistěné. Větve 6 – 8 mm dlouhé, hustě listnaté.

Listy přímo až šikmo odstálé, 1,3 – 1,5 × 0,5 –  0,7 mm, ploché. Žebro často přesahuje polovinu délky čepele a občas bývá i rozeklané.

Buňky 43 – 55 × 10 – 15 µm, 4 – 5× tak dlouhé jako široké. Bazální buňky obdélníkové, 20 – 25 µm široké.

Často plodný. Štět 5 –  8 mm dlouhý. Pod ústím tobolky 3 – 5 řad nízkých obdélníkových, tenkostěnných a bezbarvých buněk považovaných někdy za prstenec. Víčko vysoké asi jako 1/2 délky tobolky.

Výtrusy 8 – 14 µm, bledě žluté, papilnaté.

Ekologie: epifyt na kmenech stromů (hlavně buků) a na pařezech.

Rozšíření: Česká rep.: velmi vzácný mech; Novohradské hory (Žofínský a Hojnovodský prales), Třeboňsko (Mirochov), Hluboká nad Vltavou (Stará obora), Šumava (Boubín, Srnčí vrch u Černého Kříže), Nízký Jeseník (Skřípov), Šumperk, Vidnava (Kobylná), uváděn také z Moravskoslezských Beskyd (Návsí u Jablunkova).
Celkové: Evropa (chybí v severní Evropě), Kavkaz.

Variabilita: málo proměnlivý mech, variabilní je délka žebra, která často přesahuje přes polovinu listu.

Možné záměny: Plagiothecium latebricola má žebro listové krátké a dvojité, čepel  tvořena úzkými a dlouhými buňkami. Amblystegium serpens má nachýlenou až vodorovnou tobolku, zcela odlišný typ obústí.

Ilustrace: BFNA.


Poznámky k verzi:

Verze: 1.0 (21.1.2005): Převedení textu, vytvořeného v roce 1999 do html, aktualizace.

 

Verze: 1.0.1 (26.6.2006): Doplnění lokalit (J. Kučera).