Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Duda, úprava J. Váňa

Verze: 2.0 (3.10.2017)

Notothyladaceae Müll. Frib. ex Prosk. – vycpálkovité

 

Morfologická charakteristika čeledi prakticky shodná s čeledí Anthocerotaceae, odlišnosti jsou následující: Antheridia v komůrkách pouze v počtu (1-)2-4(-8). Stomata ve sporofytu přítomny nebo chybějí, kolumela přítomna (Phaeoceros), redukovaná nebo i chybí (Notothylas). Výtrusy žluté až černavé, s nápadným ekvatoriálním pásem a výraznou trojbokou strukturou na spodní straně.

Čeleď vymezená převážně na základě molekulárních charakteristik. Celkem 4 rody, v Evropě pouze dva.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Tobolky položené, asi 1 mm dlouhé, protáhle oválné, s kolumelou redukovanou nebo bez ní. Pseudoelatery jednobuněčné s nepravidelnými spirálovými ztluštěninami

Notothylas

1b

Tobolky vzpřímené více než 1 cm dlouhé, uprostřed se štětinovitou kolumelou. Pseudoelatery zahnuté, vícebuněčné, lištami vyztužené nebo bez nich

Phaeoceros

 


Poznámky k verzi:

Verze: 1.0 (4.1.2005): Vytvoření textu

 

Verze 2.0 (3.10.2017): Aktualizace textu.