Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 1.1 (9.10.2017)

Lejeuneaceae Cavers – rožeňkovité

 

Rostliny většinou epifytické nebo epifylní, poléhavé či plazivé, žlutozelené či zelené. U rodu Metzgeriopsis je stélka lupenitá, jednovrstevná, na okraji brvitá, bez fyloidů a amfigastrií. Větvení spíše laterální (typ Bryopteris, Lejeunea), terminální větvení ojedinělé. Rhizoidy vyrůstající ve svazečcích z báze amfigastrií. listy podložené, kýlnatě dvoulaločné; ventrální lalok nápadně menší, obvykle nafouklý, naduřelý nebo přeměněný v rezervoár na vodu, nesbíhavý. Dorzální lalok nedělený, celokrajný, vzácněji zubatý až brvitý. Amfigastrie nedělené i dvoulaločné, někdy chybějí (Cololejeunea aj.). Buňky s rohovými ztluštěninami nebo bez nich.

Nepohlavní rozmnožování pomocí terčovitých gem u řady druhů; vyskytují se i opadavé větévky či listy.

Dvoudomé i jednodomé, nejčastěji autoické druhy. Androecea klasnatá, obvykle terminální na zkrácených nebo i prodloužených větévkách. Samčí obalné listy vakovité, často spíše téměř rovnoměrně dvoulaločné, v paždí s 1 – 2 anteridii. Stopka anteridia jednořadá. Gynaecea terminální, mnohdy se subflorálními inovacemi, které je zatlačují do laterální pozice, nebo na zkrácených větvičkách. Archegonium jediné, s nápadně dlouhým krkem. Periant na povrchu křídlatý (obvykle s 5 hranami, jednou dorzální, dvěma laterálními a dvěma ventrálními), nápadně zúžený, vytvářející trubkovité ústí, slabě dorsiventrálně zploštělý.

Noha sporofytu redukovaná, terčovitá; štět poměrně krátký, redukovaný (obvykle 12 – 16 vnějších a 4 vnitřní řady buněk), epidermální buňky štětu obdélné. Tobolka kulovitá, puká zhruba do 2/3; stěna tobolky většinou 2-vrstevná. Mrštníky na jednom konci uťaté, volné, druhým zúženým koncem přirůstají k vrcholku chlopní tobolky.

Rozsáhlá čeleď s více než 70 rody a 1000 druhy, rozšířená z převážné části v tropech. Do Evropy zasahuje pouze 10 rodů, většinou omezených ve svém výskytu na atlantskou oblast; ve střední Evropě pouze 3 rody.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Spodní listy přítomny

2

1b

Spodní listy chybějí

Cololejeunea

2a Rostliny asi 1 mm široké, lodyhy tvořeny 9 – 15 řadami buněk, spodní lalok listů asi 0,2 – 0,3 velikosti svrchního laloku; autoický druh

Lejeunea

2b Rostliny nejvýše 0,5 mm široké, niťovité, lodyhy tvořeny 3 řadami buněk, spodní lalok asi 0,6 – 0,8 velikosti svrchního laloku; dvoudomý druh

Microlejeunea


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.0 (17.1.2005): Vytvoření textu.

 

Verze 1.1 (9.10.2017): Úprava textu a klíče.