Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (18.1.2004)

Grimmiaceae Arn. – děrkavkovité

 

Akrokarpní, vzácněji kladokarpní mechy. Listy často s hyalinním chlupem; jednoduché žebro, na průřezu homogenní nebo s rozlišenými stereidami (vetšinou dorzálními nebo centrálními) a vůdčími a/nebo epidermálními buňkami, obvykle dosahuje do špičky. Buňky v horní č ásti listu vetšinou isodiametrické, často laločnatě ztlustlé, hladké nebo papilnaté, bazální buňky u žebra krátce až dlouze obdélníkovité, často laločnatě ztlustlé, na okraji obvykle kratší a se silnějšími příčnými stěnami, vzácně křídelní buňky tvoří zřetelnou ouškatou skupinu. Obústí haplolepidního typu, obvykle z 16 kopinatých, často ve 2 – 3 ramena dělených papilnatých zubů endostomu se zřetelnými příčnými trámci nebo zuby téměř k bázi děleny v niťovitá ramena, rovněž s příčnými trámci. Čepička kápovitá, mitrovitá nebo zvonkovitá.

 

Klíč k určení rodů

 

1a Drobné, polštáře tvořící dvoudomé rostliny. Čepička velká, zvonkovitá, kryjící ± celou tobolku (obr.). Listy podélně řáskaté, s okraji vzhůru stočenými, neohrnutými. Štět přímý, ± zdéli tobolky. Obústí ze 16 kopinatých zubů, perforovaných v celé délce do téměř síťnaté struktury (obr.)
Coscinodon
1b Různě vysoké autoické nebo dvoudomé rostliny různých růstových a životních forem, vždy akrokarpní. Lodyha často se středním svazkem. Listy s obvykle ohrnutým okrajem, někdy okraje ploché nebo vzhůru stočené; bazální buňky krátce až dlouze obdélníkovité, s rovnými, vzácněji laločnatými stěnami. Čepička malá, kápovitá nebo mitrovitá. Štět různě dlouhý, obvykle delší než tobolka, přímý nebo zahnutý, pokud kratší, pak zahnutý. Obústí ze 16 kopinatých zubů, často rozeklané ve 2 – 3 ramena, někdy perforované, ale nevytvářející síťovitou strukturu. Předobústí chybí.
Grimmia
1c Obvykle poléhavé nebo vystoupavé dvoudomé rostliny, kladokarpní nebo akrokarpní. Lodyha vždy bez středního svazku. Listy vždy s ohrnutým okrajem; bazální buňky dlouze obdélníkovité s laločnatými stěnami. Čepička malá, mitrovitá. Štět dlouhý (>2.5 mm), přímý. Obústí ze 16 zubů, dělených obvykle až k bázi ve 2 – 3 niťovitá ramena. Předobústí obvykle přítomno.
Racomitrium
1d Polštáře nebo vystoupavé porosty tvořící autoické rostliny, akrokarpní. Lodyha často se středním svazkem. Listy vždy s ohrnutým okrajem; bazální buňky ± krátce obdélníkovité (<4:1), s většinou rovnými stěnami. Čepička malá, kápovitá nebo mitrovitá. Štět kratší než tobolka, přímý. Obústí ze 16 kopinatých zubů, často do ca. 1/2 rozeklaných. Předobústí chybí.
Schistidium