Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: Z. Hradílek

Verze: 1.0 (25.2.2004)

Funariaceae Schwägr. – zkrutkovité

 

Akrokarpní, drobné, terestrické mechy s širokými listy a poměrně velkými, volnými, kosníkovitými, šestibokými až pravoúhlými, tenkostěnnými, hladkými buňkami a jednoduchým žebrem. Relativně velká tobolka je vzpřímená, symetrická nebo nachýlená, asymetrická, před dozráním celá nebo z větší části krytá hladkou čepičkou, otevírá se většinou víčkem, vzácněji je kleistokarpní. Štět je dlouhý až velmi krátký. Prstenec přítomen nebo chybí. Obústí je dokonalé (diplolepidní), redukované nebo zcela chybějící. Čeleď zahrnuje podle pojetí 15 – 17 rodů, 6 z nich je zastoupeno v Evropě.

 

Habituelně spojují jednotlivé rody této čeledi hlavně znaky na gametofytu, zatímco jejich sporofyty jsou dosti odlišné. To na jedné straně usnadňuje určení rostlin s dokonale vyvinutými tobolkami (víčkem a čepičkou), na druhé straně znesnadňuje a někdy i zcela vylučuje spolehlivé určení příliš mladých a sterilních rostlin. V čeledi jsou známí i spontánní mezirodoví kříženci.

 

Klíč k určení rodů

 

1a

Štět velmi krátký (0,1 mm), tobolka mezi listy ponořená, víčko není rozlišeno, čepička kryje jen špičku tobolky

Physcomitrella

1b

Štět prodloužený, tobolka nad listy vyniká, víčko zřetelné, čepička kryje celou tobolku nebo aspoň její větší část

2

2a

Štět ± stejně dlouhý jako tobolka, čepička zřetelně čtyřboká, v době zralosti dosahuje až pod tobolku

Pyramidula

2b

Štět zřetelně delší než tobolka, čepička oblá, v době zralosti nikdy nekryje celou tobolku

3

3a

Tobolka asymetrická, obústí dvojité, dokonale vyvinuté, čepička kápovitá

Funaria

3b

Tobolka symetrická, obústí jednoduché, rudimentární nebo chybí, čepička kápovitá nebo mitrovitá

4

4a

Čepička kápovitá, na bázi celokrajná, obústí rudimentární

Entosthodon

4b

Čepička mitrovitá, na bázi laločnatá, obústí chybí

Physcomitrium