Kapradiny České republiky

V České republice roste asi jen 60 druhů kapradin, včetně přesliček. Ve srovnání se stovkami druhů mechorostů a tisíci druhů semenných rostlin se tyto počty zdají zanedbatelné.


Těchto pár druhů ale obsahuje velmi rozmanité rostliny. Rostou od suchých stepí po podmáčené bažinné lesy, od horských lokalit nad hranicí lesa po nížinné olšiny.


Více než polovina našich kapradin je ohrožených a jedna třetina je ohrožená kriticky. Na druhou stranu existují místa, kde kapradiny tvoří dominantní část bylinného porostu.


Na tomto webu se stále průběžně pracuje a cílem je podání informací o všech aspektech českých kapradin, od jejich určování po jejich evoluční historii.

Seznam kapradin České republiky ...