Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.


Výuka, diplomky

Výuka

Diplomové práce

Probíhající:

Obhájené:

Kromě toho se v roli konzultanta (oficiálního i neoficiálního) přes laboratoř (hlavně průtoková cytometrie) a statistiku (morfometrická analýza i jiné metody) podílím na dalších pracích v rámci katedry a systematické skupiny zvláště.


Stručný obsah probíhajících prací

Otisková Veronika: Morfometrická analýza skupiny Centaurea macroptilon

V této skupině chrp jsou v literatuře udávány dva podobné druhy, C. macroptilon s rozšířením hlavně v Rakousku a Maďarsku a C. oxylepis rostoucí v Česku, na Slovensku a v Polsku. Podle některých údajů jsou jejich areály oddělené, podle jiných může docházet ke kontaktu v oblasti jižního Slovenska. Znakové vymezení obou druhů není jasné. Cílem práce je zachytit morfologickou variabilitu obou údajných druhů na základě studia populačních vzorků a zjistit, jestli se oba druhy skutečně liší nebo jestli by mohlo jít pouze o jeden druh, který byl v různých částech areálu dvakrát nezávisle popsán. Morfologická část bude podpořena metodou průtokové cytometrie (ověření ploidního stupně - v obou případech by ale mělo jít o tetraploidy) a molekulárními markery, konkrétně metodou AFLP u vybraných populací.

Web: hornych.ondrej@gmail.com