RNDr. Libor Ekrt, Ph.D.


Tajemný svět kapradin – Bakalářské a Magisterské práce

Níže vypsané diplomové práce přímo navazují na projekty školitelem řešené problematiky kapraďorostů na katedře botaniky PřF JU. Kapradiny představují nejen ve střední Evropě značně diverzifikovanou skupinu vyšších rostlin. Hlavními společnými jmenovateli této diverzifikace jsou speciační procesy spojené hybridizací a polyploidizací stávajících druhů. Poznáním těchto mechanismů spolu s výzkumem ekologie a rozšíření těchto druhů v ČR patří k tématům diplomových prací.

Web: hornych.ondrej@gmail.com