Milan Štech

Untitled Document

Podíl na knihách a sbornících

Štech M . (2004): Chlorocrepis, Doronicum, Filago, Logfia, Helichrysum (incl. Bracteantha, Rhodanthe), Petasites, Rhagadiolus. – In Slavík B. et Štěpánková J. [eds.] , Květena České republiky 7, Academia, Praha.

Štech M . (2002): Agrostis, Doronicum. Filago. Helichrysum, Melampyrum, Petasites, Rhinanthus, Rhagadiolus. – In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun ., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds]: Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha.

Prach K., Procházka F., Štech M. (2002): Ohrožení přirozené vegetace nepůvodními druhy. In: Neuhäuslová Z. (ed.): Mapa potenciální přirozené vegetace NP Šumava. – Silva Gabreta, Suppl. 1: 34-38.

Procházka F. et Štech M. [eds.] (2002): Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy. – Správa NP a CHKO Šumava & Eko-Agency KOPR, Vimperk.

Štech M . (2000): Melampyrum L. – In Slavík B. [ ed. ] : Květena ČR 6, Academia, Praha.

Skála Z. et Štech M. (2000): Rhinanthus L. – In Slavík B. [ ed. ] : Květena ČR 6, Academia, Praha.

Skalický V. et Štech M. [eds.] (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. – Česká botanická společnost, Praha.

Štech M. in Chán V. [ ed. ] (1999): Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1–284.

Šípošová H. et Štech M. (1997): Melampyrum nemorosum L., M. subalpinum (Juratzka) A. Kerner – In Goliášová K. [ ed. ] : Flóra Slovenska V/2, Veda, Bratislava.

Štech M. in Culek M. [ed.] (1996): Biogeografické členění České republiky. – Enigma, Praha.

Články v časopisech s IF

Těšitel J. & Štech M. (2007): Morphological variation in Melampyrum sylvaticum group within the transitional zone between Melampyrum sylvaticum L. s. str. and Melampyrum herbichii Woł. – Preslia XXX–XXX. [in press]

Štech M. & Drábková L. (2005): Morphometric and RAPD study of Melampyrum sylvaticum group in the Sudeten, Alpen and Carpathian mountains – Folia Geobotanica, Praha, 40: 177–193. (pdf 1.11 MB)

Suda J., Malcová R., Abazid D., Banaš M., Procházka F., Šída O., Štech M. (2004): Cytotype distribution in Empetrum (Ericaceae) at various spatial scales in the Czech Republic. – Folia Geobotanica 39(2): 161–171.

Štech M . (2000): Seasonal variation in Melampyrum nemorosum . – Preslia, Praha, 72: 345–368 .

Články v  ostatních časopisech

Štech M. (2006): Was sind Melampyrum subalpinum, M. angustissimum und M. bohemicum? – Neilreichia 4 (221–234). (pdf 1.40 MB)

Štech M. (2006): Das Projekt „Flora des Böhmerwaldes“ (Flora Silvae Gabretae). – Beiträge Naturkunde Oberösterreichs 16:455–457.

Kaštovský J. & Štech M. (2006): Botanické krásy Jadranu. Podstavec potravní pyramidy. – Živa 2006:60–62.

Lepší M., Lepší P., Štech M., Boublík K. & Půbal D. (2006): Ostřice převislá (Carex pendula) v jižních Čechách. – Sborník jihočeského muzea v Českých Budějovicích 46: 113–118. (pdf 1.95 MB)

Holá E., Štech M., Štechová T. (2006): Scorpidium scorpioides. – In Kučera [ed. ] : Zajímavé bryofloristické nálezy VIII. – Bryonora 38: 52.

Chán V., Růžička I, Lepší P., Boublík K., Doležal P., Ekrt L., Hofhanzlová E., Lepší M., Lippl L., Štech M., Švarc J., Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta rerum naturalium 1: 17–44, 2005. (pdf 760 kB)

Štech M. [ed.], 2005: Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.7.–9.7.1988). – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Příl. 2: 3–70. (pdf 287 kB)

Lepší M., Lepší P. et Štech M. [eds.], 2005: Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.7.–7.7.2001). – Zprávy Čes. Bot. Společ., 40, Praha, Příl. 2: 71–135. (pdf 282 kB)

Chán V., Soukup M., Štech M. et Žíla V., 2005: Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve. – Zprávy Čes. Bot. Společ., 40, Praha, Příl. 2: 137–160. (pdf 105 kB)

Štech M., Šumberová K. et Vincenecová K. (2002):Filago vulgaris Lam. – In: Hadinec J.. Lustyk P. et Procházka F. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 37: 51–105.

Chán V., Štech M. et Žíla V. (2001): Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech II. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 35 (2000): 145–168.

Štech M. et Žíla V. (1998): Sedmé setkání českých a rakouských botaniků 8.–14.7. 1996 v Haslachu. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 32 (1997): 111–116.

Štech M. (1998): Carex chordorrhiza na Šumavě – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 32 (1997): 145–147.

Kraml A. et Štech M. (1997): Laserpitium archangelica Wulfen (Engelwurz–Laserkraut), ein in Vergessenheit geratenes Vorkommen in Ober österreich wiederendeckt. – Beitr. Naturk. Ober österreichs, Linz, 5: 305–307.

C hán V., Štech M. et Vydrová A., [red.] (1996 – 2000): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech I–VI. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, České Budějovice, 36/1: 85–87, 36/2: 114–115, 37: 24–26, 38: 45–46, 39: 56–58, 40: 20–22.

Prach K., Štech M. et Beneš J. (1996): Druhotné bezlesí – opomíjená složka biodiversity Šumavy. – Silva Gabreta, Vimperk, 1: 243–247

Štech M . (1996): Variabilita sezónních znaků ve vybraných populacích Melampyrum pratense. – Silva Gabreta, Vimperk, 1: 123–128

Chán V., Štech M. et Žíla V. (1995): Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 30: 97–106.

Personalia

Štech M. (2005) : In memoriam František Procházka. – Silva Gabreta, Vimperk, 11: 1–4.

Štech M. (2005) : Odešel velký český botanik ing. František Procházka. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, České Budějovice, 45: 181–182.

Štech M. (1999) : Václav Chán (70 let) a jihočeská pobočka České botanické společnosti (40 let). – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, České Budějovice, 39: 74–80.

Štech M. (1996) : Doc. Jaroslav Gazda, CSc. – 70 let. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, České Budějovice, 36/1: 48–50.

Recenze

Štech M. (XXXX): Mala Flora Slovenie. – Folia geobotanica.

Konference

Štech M., Chlumský J et Trávníček P. (2006): Isozyme analysis and DNA contents estimation of population Melampyrum nemorosum and M. subalpinum agg. – preliminary results. – Beiträge Naturkunde Oberösterreichs 16:651. (poster – pdf 2.78 MB)

Těšitel J. et Štech M. (2006): Seasonal variation in Melampyrum sylvaticum group. – Beiträge Naturkunde Oberösterreichs 16:657.

Štech M. (2005): Variation trends in the genus Melampyrum (ex-Scrophulariaceae). – XVII Internatiomal Botanical Congress Vienna, Abstracts: 474. (poster – pdf 3.80 MB)

Štech M. (2005): Morphological variability in Melampyrum (Orobanchaceae).– Meeting „Plant biodiversity – Perspectives for an European Network, San Michele all´ Adige (talk – ppt 4.61)

Štech (2004): Seasonal variation in Melampyrum pratense – a morphological point of view. – 1st International symposium on the biology of non-weedy hemiparasitic (ex-) Scrophulariaceae, Wageningen, Abstracts: 40. (poster – 949 kB)

Štech M. et Drábková L. (2004): Morphometric and RAPD study of Melampyrum sylvaticum group in the Sudeten, Alpen and Carpathian mountains. – 1st International symposium on the biology of non-weedy hemiparasitic (ex-) Scrophulariaceae, Wageningen, Abstracts: 41. (poster – 247 kB)

Štech M., Kubešová M. et Horváthová V. (2004): Bemerkungen zur Gattung Agrostis in der Tschechischen Republik. – 11. Österreichisches Botanikertreffen, Wien, Kurzfassungen der Beiträge: 70. (poster - 654 kB)

Štech M. et Kubešová. (2004): Agrostis.

Procházka F., Štech M. et Čurn V. (2002): Atlas rozšíření cévnatých rostlin jako součást „Květeny Šumavy“. – IX. sjezd České botanické společnosti, Abstracts, 70–71. Lednice.

Štech M., Chán V., Procházka F., Husák Š.et Lepší M., 2002: Floristické údaje z jižní části části Čech (s výjimkou Šumavy), jejich využití a doplňování – IX. sjezd České botanické společnosti, Abstracts, 77–78. Lednice.

Štech M ., 2000: Was ist Melampyrum subalpinum, M. angustissimum und M. bohemicum? (poster). – Linzer biol. Beitr. 32/2: 704 (Kurzfassungen der Vorträge und Posterbeiträge).

Štech M., 1997: Changes in morphological characters of Melampyrum pratense L. (Scrophulariaceae) in different plant communities (poster). – IAVS’97 Symposium, Conference Abstracts, p. 91. České Budějovice.

Štech M., 1995: Variabilita sezónních znaků ve vybraných populacích Melampyrum pratense (poster). – Geo-bio-diverzita Šumavy, Konference, Abstracts p. 48, Prachatice.

Manuskripty

Štech M., Chán V., Boublík K. et Lippl L., 2001: Informační materiály pro účastníky 40. Floristického kurzu v Českých Budějovicích (1.7.–7.7.2001). – ms., depon in: BF JU, ČBS Praha.