Bc. Miroslav Urban

E-mail: urban.zeliv@seznam.cz
Tel: +420 38 903 2308
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz


Diplomová práce:

Mapování výskytu Impatiens glandulifera a I. parviflora na řece Želivce (Bc.) pdf

Zaměření:

ekologie invazních rostlin, Impatiens glandulifera, I. parviflora