Mgr. Kateřina Štajerová

E-mail: s.dracek@seznam.cz
Tel: +420 38 903 2308
VŠ, spolupráce: Oddělení ekologie invazí
Botanický ústav Akademie věd ČR
CZ - 252 43 Průhonice
www.ibot.cas.cz

Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Biskupské Gymnázium Bohuslava Balbína
Orlické nábřeží 356 / 1
CZ-500 03 Hradec Králové 3
www.bisgymbb.cz

Diplomová práce:

Mykorhizní symbióza invazních druhů ČR

Zaměření:

Invazní neofyty ČR; invazní druhy tropických oblastí; arbuskulární mykorhizní symbióza.

Studijní pobyty:

Papua New Guinea (2006)

Konference:

Štajerová, K. (2007): Mykorhizní symbióza bylinných invazních neofytů České republiky, Konference ČBS, Praha. (poster presentation) jpg

Štajerová, K., Mihulka, S., Martínková J. (2007): Invasive neophytes in the part of Hradec Králové city, East Bohemia, Konference ČBS, Praha. (poster presentation) jpg

Štajerová, K., Kolář, F., Kubešová, M., Sekerka, L., Molem, K., Lepš J. (2007): The Role of alien plants in a shifting agriculture in Papua New Guinea. BES Annual Meeting, Imperial College, London, UK. (poster presentation) jpg

Štajerová K. (2008): Which landscape parameters determine the abundance of invasive plant species in urban area? NEOBIOTA: Towards a Synthesis, Prague, CZ. (poster presentation)jpg

Publikace:

Štajerová K., Kolář F., Kubešová M., Sekerka L., Molem K. Lepš J. (2008): Role nepůvodních druhů během sukcese na opuštěných políčkách Papuy Nové Guineje [The role of alien plants in succession in a shifting agriculture of Papua New Guinea], Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43, Mater. 23:63-72. (in Czech, English summary).

Projekty:

Arbuskulární mykorhizní symbióza invazní flóry Česke republiky (SGA 2006/09)

Mykorhizní symbióza pantropických invazních druhů (SGA 2007/10)

Arbuscular mycorrhizal symbiosis of herbaceous invasive neophytes in the Czech Republic (Mattoni 2008/03)