Mgr. Simona Šafarčíková

E-mail: safarcicka@email.cz
Tel: +420 38 903 2308
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Česko-anglické gymnázium s.r.o.
Třebízského 1010
CZ-370 06 České Budějovice
www.cag.cz

Diplomová práce:

Srovnávací studie blízce příbuzných druhů z čeledi Asteraceae s rozdílným invazním statusem (Mgr.) pdf

Zaměření:

ekologie a aplikovaná ekologie invazních druhů ČR, osvěta a učitelství biologie

Studijní pobyty:

Faculty of science, Utrecht University, Nizozemí (2008) Kurz: Principles of natural resources management

Konference:

Šafarčíková, S., Mihulka, S. (2007): Tolerance k suchu jako další výhoda invazního druhu Bidens frondosa? - srovnávací studie čtyř blízce příbuzných druhů čeledi Asteraceae - Konference České botanické společnosti, Praha. jpg

Šafarčíková, S. (2008): Srovnávací studie blízce příbuzných druhů z čeledi Asteraceae s rozdílným invazním statusem. VII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, Třeboň. jpg