Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

E-mail: prach@prf.jcu.cz
Tel:+420 38 903 2220
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Botanický ústav AV ČR
Dukelská 135
CZ-379 01 Třeboň
www.butbn.cas.cz

Diplomová práce:

“Contribution to the topic of ecological succession” (RNDr.)

“Ecological study of shrubby successional stages in abandoned fields” (Mgr.)

Zaměření:

vegetační ekologie, dynamika vegetace, sukcese, invaze nepůvodních rostlin, ekologie říčních niv, ekologie obnovy, vedení řady rešerních a experimentálních diplomových prací

Studijní pobyty:

Přírodovědecká fakulta JU (1991-2008)

International Centre of Landscape Ecology, Loughborough University of Technology, UK (1991)

Charles University Prague (1989-1995)

International Agricultural Centre at Wageningen, Netherlands (1988)

Department of Plant Ecology, Institute of Botany, Czech Academy of Sciences, Třeboň (1983-2008)

Charles University Prague (1977-1982)

Konference:

Řada národních i mezinárodních konferencí a přednášek.

Publikace:

Přibližně 200 článků na nejrůznější témata v ekologii rostlin, včetně mezinárodních vědeckých periodik, monografií, knih i článků ve vědecky populárních časopisech.

Projekty:

Řada grantových projektů od českých i mezinárodních grantových agentur.