Bc. Dušan Kunc

E-mail: D_Kunc@centrum.cz
Tel: +420 38 903 2308
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Diplomová práce:

Invaze rostlin – lokální adaptace a fenotypová plasticita. (Bc.) pdf

Zaměření:

ekologie populací a společenstev invazních druhů rostlin