Bc. Jaroslava Hurtová

E-mail:jaroslavahurtova@seznam.cz
Tel:+420 38 903 2308
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Diplomová práce:

Ekologická studie invazního druhu Lupinus polyphyllus. (Bc.) pdf

Zaměření:

vegetační ekologie, ekologie invazních rostlin, Lupinus polyphyllus

Konference:

Ecological study of invasive species Lupinus polyphyllus in the Bohemian Forest – NEOBIOTA: Towards a Synthesis, 23. – 26. 9. 2008, Prague (poster presentation) jpg