Mgr. Záboj Hrázský

E-mail: zaboj.hrazsky@prf.jcu.cz
Tel: +420 774 650 591
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Husova 45/622
CZ-370 05 České Budějovice
www.daphne.cz

Diplomová práce:

Využití prostorové analýzy při studiu rostlinných invazí
Invazní druh Acer negundo L., vliv charakteristik prostředí na klíčení (Bc.) pdf

Zaměření:

predikce šíření nepůvodních druhů rostlin, ekologie travinných ekosystémů, ekologie obnovy, ekologie Acer negundo

Studijní pobyty:

Expedice Kamerun (2004)

Konference:

Hrázský, Z., Boucníková, E., Hédl, R. (2006): Coincidence of two large vegetation databases in the Czech Republic – 5th workshop “Vegetation databases”. Vegetation databases and monitoring. Department of Ecology and Evolutionary Biology, University Bremen. Conference presentation and abstract.

Hédl, R., Boucníková, E., Hrázský, Z. (2006): Assessment of environmental conditions using two largest vegetation databases in the Czech Republic – any differences? – 5th workshop “Vegetation databases”, Vegetation databases and monitoring. Department of Ecology and Evolutionary Biology, University Bremen. Conference poster and abstract.

Hrázský, Z. (2005): Predictive modelling of Acer negundo distribution in the Czech Republic. EMAPI 8, Katowice, Poland, poster

Sedláček, O., Reif, J., Riegert, J., Horák, D., Pešata, M., Hrázský, Z., (2004): Bird community composition in Mt.Oku area, Bamenda Highlands, NW Cameroon Programe et Resumé 11 éme Kongres Panafricain d’Ornithologie du 20 au 25 novembre 2004 ile de Djerba – Tunisie. p. 82 (Abstract)

Janeček, Š., Riegert, J., Pešata, M., Sedláček, O., Rief, J., Horák, D., Hrázský, Z., Bartoš, M., Brom, J., Bystřická, D. (2004): Foraging behaviour of three nectarivorous sunbird species. In : British Ecologica Society Annual Meeting and AGM. Lancaster, UK. Programme and Abstracts p.43 (Abstract)

Riegert, J., Pešata, M., Reif, J., Horák, D., Sedláček, O., Hrázský, Z., Janeček, S., Brom, J., Bartoš, M., Bystřická, D., (2004): Distribution and abundance of nektar resources in the territories of two sunbird species in Bamenda Highlands, NW Cameroon., Programe et Resumé 11 éme Kongres Panafricain d’Ornithologie du 20 au 25 novembre 2004 ile de Djerba – Tunisie. p. 75 (Abstract)

Riegert, J., Pešata, M., Janeček, S., Sedláček, O., Reif, J., Horák, D., Hrázský, Z., Brom, J., Bartoš, M., Bystřická, D., (2004): Ecological interactions between plants and Sunbird species in Bamenda Highlands, NW Cameroon., Programe et Resumé 11 éme Kongres Panafricain d’Ornithologie du 20 au 25 novembre 2004 ile de Djerba – Tunisie. p. 75 (Abstract)

Publikace:

Janeček, Š., Hrázský, Z., Bartoš, M., Brom, J., Reif, J., Horák, D., Bystřická, D. ,Riegert, J., Sedláček, O., Pešata, M. (2007): Importance of big pollinators for the reproduction of two Hypericum species in Cameroon, West Africa. [Vliv velkých opylovačů na reprodukci dvou druhů třezalek z Kamerunu, západní Afrika.] African Journal of Ecology. Roč. 45, č. 3 (2007). ISSN 0141- 6707

Reif, J., Horák, D., Sedláček, O., Riegert, J., Pešata, M., Hrázský, Z., Janeček, S. (2006): Abundance-range size relationship in an Afromontane bird community: the effect of geographic isolation?, Journal of Biogeography, s. 1959-1968. ISSN 0305-0270

Projekty:

Hrázský, Z., Filipová, M., Střelec, M., Konvalinková, P., Pouska, V. (2003): Botanical base-line monitoring in five pilot areas (PLA Bílé Karpaty, Blaník, Litovelské Pomoraví, Moravský Kras and Poodří) of SAPARD Programme 12717 / 2003-9030.University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Biological Sciences, České Budějovice, 49 pp. (in Czech)

Hrázský, Z. (2001): Monitoring aluviálních ekosystémů, part of VaV 610/4/01, depon in AOPK CR

Hrázský, Z., Konvalinková, P., Filipová, M. (2006): Zhodnocení biodiverzity v minulosti zatravněných pozemků na území ČR, In: Jongepierova, Závěrečná zpráva projektu VaV–SM/6/2/04 „Návrh na používání regionálních směsí pro obnovu květnatých luk ve vybraných územích České republiky“, depon in ČSOP Bílé Karpaty, 19 pp.