Mgr. Dáša Bastlová, PhD.

E-mail: dasa.bastlova@prf.jcu.cz
Tel: +042 38 903 2351
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra fyziologie rostlin, Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Diplomová práce:

Srovnání původních a invazních populací Lythrum salicaria L: experimentální přístup

Zaměření:

ekofyziologie mokřadních a invazních rostlin (růst a vývoj), ekofyziologie Lythrum salicaria

Studijní pobyty:

University of Wisconsin, Madison, Department of Botany (1998)
National Wetlands Research Center / USGS , Lafayette, Louisiana (2007-2008)

Konference:

Kubátová, B., Trávníček, P., Bastlová, D., Čurn, V., Suda, J. (2007): DNA-ploidy level variation in native and invasive populations of Lythrum salicaria L. (Lythraceae) at large geographic scale. Poster presented at Conference of Czech botanical society Rostlinné invaze v České Republice: situace, výzkum a management, November 30-December1, 2007.

Kubátová, B., Čurn, V., Bastlová, D., Květ, J. (2003): Phenotypic variability of native Lythrum salicaria populations across a geographic European gradient. Poster presented at POP 2003 Allocation, Plasticity and Allometry. GfA? Plant Population Biology Section 16th annual meeting. 28.5. - 1.6. 2003. Copenhagen.

Bastlová, D., Čížková, H., Květ, J. (2002): Plasticity of Phragmites australis and Lythrum salicaria growth characteristics across a European geographical gradient. 11th International EWRS Symposium on Aquatic Weeds, Moliets at Maa, France, September 2-6, 2002.

Bastlová, D., Kubátová, B., Čížková, H., Čurn, V., Květ, J. (2002): Phenotypic and genetic variability of Phragmites australis and Lythrum salicaria across a European geographical gradient. ESF Workshop on the Evolutionary Perspective of Biological Invasions in Terrestrial Ecosystems, Halle, Germany, September 30-October 2, 2002.

Kubátová, B., Čurn, V., Bastlová, D., Květ, J. (2001): Phenotypic variability of native Lythrum salicaria populations across a geographic European gradient. 6th International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants, Loughborough, UK, September 12-15, 2001.

Bastlová, D. (2001): Differences in dry weight partitioning and flowering phenology between native and non-native plants of purple loosestrife (Lythrum salicaria L.). 6th International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants, Loughborough, UK, September 12-15, 2001.

Bastlová, D., Čížková, H., Květ, J. (2001): Plasticity of Phragmites australis and Lythrum salicaria growth characteristics across European geographical gradient. Poster presented at the IXth Days of Plant Physiology, České Budějovice, Czech Republic, September 19-21, 2001.

Bastlová, D., Květ, J. (2000): Comparison of site and plant community relationship in native and invasive populations of Lythrum salicaria L. in its native and invasive habitats. In: Crowe, A., Rocherot, L. (eds.): Quebec 2000: Millennium Wetland Event, Aug. 6-12, 2000, p. 429. Quebec, Canada.

Hanzélyová, D. (1999): Porovnanie inváznych a neinváznych populácií Lythrum salicaria L. v experimentálnych podmienkach.. Invázie a invázne organizmy II. SEKOS Nitra 19 -20, november 1998. pp. 27-36.

Publikace:

Kubátová, B., Trávníček, P., Bastlová, D., Čurn, V., Jarolímová, V., Suda, J. (2008): DNA-ploidy level variation in native and invasive populations of Lythrum salicaria L. (Lythraceae) at large geographic scale. Journal of Biogeography, Vol. 35: 1, 167-176

Bastlová, D., Bastl, M., Čížková, H. Květ, J. (2006): Plasticity of Lythrum salicaria and Phragmites australis growth characteristics across European geographical gradient. Hydrobiologia 570: 237-242.

Bastlová, D., Čížková, H., Bastl, M., Květ, J. (2004): Growth of Lythrum salicaria and Phragmites australis plants originating from a wide geographical area: response to nutrient and water supply. Global Ecology and Biogeography 13, 259-271.

Bastlová, D., Květ, J. (2003): Phenotypic plasticity in native populations of Lythrum salicaria L. across geographical gradient: between- and within-population differences. Pp. 237-247. In: Child, L. et al. eds. Ecology and management of Alien Plant Invasions. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

Bastlová, D., Květ, J. (2002): Differences in dry weight partitioning and flowering phenology between native and non-native plants of purple loosestrife (Lythrum salicaria). Flora 197: 332-3340.

Bastlová-Hanzélyová, D. (2001): Comparative study of native and invasive populations of Lythrum salicaria: population characteristics, site and community relationships. In: Brundu, G., Brock, J., Camarda, I., Child, L. and Wade, M. (eds.) Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management, pp. 33-40. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

Hanzélyová, D. (1999): Porovnanie inváznych a neinváznych populácií Lythrum salicaria L. v experimentálnych podmienkach.. In: Eliáš, P. ed. Invázie a invázne organizmy. pp. 27 â?? 37. SEKOS pre SNK SCOPE, Nitra.

Hadincová, V., Herben, T., Krahulec, F., Hanzélyová, D. (1995): The invasion of white pine (Pinus strobus L.) in Labské pískovce region. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, No. 32, Mater. 14.

Hanzélyová, D. (1998): A comparative study of Pinus strobus L. and Pinus sylvestris L.: growth at different soil acidities and nutrient levels. In: Starfinger U. et al. [eds.] Plant Invasions: Ecological Mechanisms and Human Responses. pp. 185-194. Backhuys Publ., Leiden, The Netherlands.

Projekty:

2004-2008 ME 787, NATO Cooperative Science and Technology Programme: Effect of daylength on the life history of Eurasian and North American populations of Lythrum salicaria

2004-2005 GA AV project no. 6141403: Variability in genome size of Lythrum salicaria L. plants originating from a wide geographical area: are invasive plants different?

2000-2002 GA CR project no. 206/00/1113: Variation in Eurasian populations of Lythrum salicaria and Phragmites australis across the European geographical gradient. see ref. Bastlová and Květ 2003, Bastlová et al. 2003, Bastlová et al. 2006

2001 Czech and US Science and Technology Program grant no. W-01 028: Workshop on the Biological Basis for the Control of Purple Loosestrife (Lythrum salicaria L.)

1996-1999 CR-US grant no. 94035: Collaborative ecological reseach (compararive investigations of Lythrum salicaria L. in Central Europe and N. America; management of fishpond catchment areas in S.Bohemia). see ref. Bastlová-Hanzélyová 2001 and Bastlová and Květ 2002

1999 FRVŠ grant no. 21-130/1999: Study of autecology of selected invasive plant species.