Systematika
vyšších rostlin

 

Milan Štech

Biologická fakulta JU

stech@bf.jcu.cz

 

Podpořeno transformačním projektem v roce 2005