Milan Štech

Kontakt

  • Poštovní adresa: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
  • Fyzická adresa:Katedra botaniky, Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 208 (1. patro)
  • E-mail: stech@prf.jcu.cz
  • Tel.: +420 38 777 2373

Životopis

Publikace

  • Chlumský J., Koutecký P., Plačková I. & Štech M. (2016): Is genetic diversity congruent with morphological diversity across the distributional range of the Melampyrum subalpinum group (Orobanchaceae)? – Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 220: 74–83.
  • Kobrlová L., Hroneš M., Koutecký P., Štech M. & Trávníček B. (2016): Symphytum tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. – Preslia 88: 77–112.
  • Kúr P., Košnar J., Koutecký P., Tremetsberger K. & Štech M. (2016): Origin of Spergularia ×kurkae, a hybrid between the rare endemic S. echinosperma and its widespread congener S. rubra. – Preslia 88: 391–407.

Všechny publikace

Výzkum

  • Taxonomie a fytogeografie cévnatých rostlin. Speciální zájem o mikrospeciaci jednoletých poloparazitických rostlin ze současné čeledi Orobanchaceae (zvláště Melampyrum, Euphrasia, Rhinanthus atd.), význam hybridizace, izolace, reprodukčního systému.
  • Rozšíření a migrace rostlin ve střední Evropě, reliktní výskyty, biologie vzácných druhů, floristika, ochrana přírody.

Více o výzkumu