Jiří Košnar

Kontakt

  • Poštovní adresa: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
  • Fyzická adresa: Laboratoř molekulární biologie rostlin, Branišovská 31 – PřF, budova A, místnosti 104-106 (přízemí)
  • E-mail: JiriKosnar@seznam.cz
  • Tel.: +420 38 777 2271, +420 38 777 2362 (laboratoř)

Zaměstnání

  • 2009 – dosud: Vědecký pracovník na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Vzdělání

  • 2007 – 2014: Biologická fakulta JU, doktorské studium botaniky; disertační práce: Taxonomická studie okruhu Tortula muralis (školitel: Mgr. Jan Kučera, Ph.D.).
  • 2004 – 2007: Biologická fakulta JU, magisterské studium botaniky, specializace Systematika vyšších rostlin; magisterská diplomová práce: Taxonomická studie okruhu Tortula muralis ve střední Evropě (školitel: Mgr. Jan Kučera, Ph.D.).
  • 2001 – 2004: Biologická fakulta JU, bakalářské studium biologie; bakalářská diplomová práce: Bryofloristicko-ekologická studie přírodní rezervace Maštale (školitel: Mgr. Jan Kučera, Ph.D.).
  • 1994 – 2001: Gymnázium Polička.

Odborný zájem

  • Bryologie: systematika, floristika.