Ekologie pro 1. ročník (EEK 022)

Úvodní kurz ekologie pro studenty prvého ročníku Biologické fakulty Jihočeské univerzity

Verse 1.0

Obsah tohoto studijního materiálu - 6 témat:

 Téma 6: Kompetice rostlin (J.Š. LEPŠ) (3.0MB) (1.4MB) (6.9MB)
 Téma 12: Životní strategie - funkční klasifikace organismů (J.Š. LEPŠ) (2.6MB) (0.9MB) (11.0MB)
 Téma 13: Matematické modely v ekologii (J.Š. LEPŠ) (3.4MB) (2.4MB) (6.9MB)
 Téma 14: Ekologie společenstev - popisné a funkční přístupy (J.Š. LEPŠ) (19.6MB) (3.6MB) (13.6MB)
 Téma 15: Sukcese (J.Š. LEPŠ) (0.5MB) (0.4MB) (19.8MB)
 Téma 18: Biomy světa (terrestrické biomy) (J.Š. LEPŠ) (12.9MB) (5.8MB) (52.6MB)