Vedoucí: Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
tel. 387 772 220, e-mail: Karel.Prach@tix.bf.jcu.cz
úřední hodiny: ST 10-12

Sekretářka: Milena Pittnerová
tel. 387 772 345, e-mail: Milena.Pittnerova@tix.bf.jcu.cz
úřední hodiny: PO-PÁ 9-10:30

Tajemník: Dr. Jan Kučera
tel. 387 772 383, e-mail: Jan.Kucera@tix.bf.jcu.cz
úřední hodiny: ÚT 9-11, ST 9-10

Gentiana pannonica

 

Katedra botaniky (KBO) Biologické fakulty JU se podílí na zajištění studijního oboru BIOLOGIE (se zaměřením Příprava na magisterské studium biologie) bakalářského studijního programu BIOLOGIE, studijního oboru BIOFYZIKA (se zaměřením Příprava na magisterské studium biofyziky) bakalářského studijního programu BIOFYZIKA a studijního oboru PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (se zaměřeními Správa a rozhodování v životním prostředí a Monitorování a analýza v životním prostředí) bakalářského studijního programu EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ.

Katedra garantuje studijní obor BOTANIKA navazujícího magisterského studijního programu BOTANIKA (se zaměřeními Algologie, Systematika vyšších rostlin, Ekologie populací, Geobotanika, Mykologie a Archeobotanika).

Katedra garantuje studijní obor BOTANIKA doktorského studijního programu BOTANIKA.

Pracovníci katedry dále zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kurzů garantovaných katedrami EKOLOGIE A HYDROBIOLOGIE a MATEMATIKY, FYZIKY A CHEMIE.

Katedra botaniky koordinuje bakalářské a magisterské (diplomové) práce studentů zaměřených na botanické disciplíny.

Vědeckou aktivitu rozvíjí katedra ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR v oborech taxonomie, bionomie a ekologie řas, hub, mechorostů a vyšších rostlin, a dále v oboru matematické ekologie.

Webmaster Marek Bastl, e-mail: Marek.Bastl@tix.bf.jcu.cz
Jihočeská univerzita, Biologická fakulta
(poslední aktualizace 12.prosince 2004)