Laboratoř molekulární biologie rostlin PřF JU

Laboratoř byla zřízena v roce 2005 především díky rozvojovému projektu MŠM 146/2005. V následujících letech byl její rozvoj částečně podpořen rovněž z výzkumného záměru BF JU, dnešní PřF JU (MŠM 6007665801). Od roku 2010 je umístěna v přízemí budovy A (býv. děkanát) v místnostech 104-106 a 109 v areálu Branišovská 31 a spravována katedrou botaniky PřF JU. Je určena pro výuku studentů BF molekulárním metodám používaným při studiu ekologie i biologie rostlin, pro řešení jejich diplomových prací ve všech stupních studia a pro řešení vědeckých projektů zaměstnanců fakulty a dalších pracovišť.

Není plánována jako plně servisní pracoviště, při řešení všech projektů je třeba počítat s účastí řešitelů. Pravidla pro práci v laboratoři naleznete zde.

Aktuální ceník jednotlivých metodických kroků je k dispozici zde a formulář pro evidenci a vyúčtování vašich prací je tady.

Web: janchlumsky@seznam.cz