Miroslav Šrůtek


Datum a místo narození: 11.12. 1956, Rumburk
Národnost: česká
Státní příslušnost: ČR
Adresa: Botanický ústav, oddělení ekologie rostlin
Dukelská 145
379 82 Třeboň
tel.: +420-384-721156, fax: +420-384-721136

Jihočeská universita
Biologická fakulta, katedra botaniky
Na Zlaté stoce
370 05 České Budějovice
Česká republika
tel.: +420-38-7771111, fax: +420-38-45985

soukromá adresa: Benešov 14
394 70 Kamenice n.L.
tel.: +420-565433219
e-mail: srutek@esnet.cz

Vzdělání:
1977-1982 Universita Karlova, přírodovědecká fakulta, katedra geobotaniky, Praha
1984-1985 studijní pobyt, Botanický ústav, Průhonice
1992-1995 doktorandské studium, Jihočeská universita, biologická fakulta, České Budějovice, vedoucí: dr. J. Š. Lepš
1999-2001 postdoktorandský pobyt, University of Ottawa, Biology Dept., Ottawa, Canada, supervisor: dr. C.S. Findlay.

Diplomová práce:
"Ekologie krkonošské kleče v souvislosti s imisním zatížením subalpinského stupně".

Doktorská disertace:
"The factors affecting growth and development of populations of Urtica dioica L. in river floodplain".

Akademické tituly:
1984 - RNDr.
1995 - Ph.D.

Jazyky: čeština, angličtina, ruština

Zaměstnání:
1983-1984 - Pražské středisko památkové péče a ochrany přírody, Praha; ochranář přírody
1985 do současnosti: Botanický ústav, oddělení ekologie rostlin, Třeboň; vědecký pracovník
1991 do současnosti: Jihočeská universita, biologická fakulta, katedra botaniky, České Budějovice; vyučující a vědecký pracovník
1992 do současnosti: soukromá organická farma, Benešov 14, Kamenice n. L.

Odborné aktivity:
1983-1984: výzkum vlivu smrkových monokultur (Picea abies) na druhovou strukturu bylinného patra a půdní vlastnosti v lesních chráněných území velké Prahy
1984-1985: fytocenologický výzkum přirozených smrkových porostů ovlivněných znečištěním ovzduší, Jizerské hory
1985 do současnosti:
- studium populační biologie kopřivy dvoudomé (Urtica dioica)
- fytocenologický výzkum přirozených bučin (Fagus sylvatica) v JZ části Českomoravské vrchoviny
- ordinace a klasifikace lesních a alpinských společenstev Severní Koreje
- druhová, prostorová a věková struktura hranice lesa, Paektu-san, Severní Korea
- druhová, prostorová a věková struktura vybraných horských lesů SZ Himálaje,Indie
- druhová a prostorová struktura rostlinných společenstev studených pouští a polopouští SZ Himálaje
- vliv kosení a hnojení na produktivitu a druhové složení horských luk, Národní Park Nízké Tatry, Slovensko
- řízená sukcese druhově bohatých luk na orné půdě, Benešov, JZ okraj Českomoravské vrchoviny
- prostorová struktura vybrané populace Pinus canariensis na hranici lesa Pico del Teide, Tenerife, Kanárské ostrovy
- dlouhodobá dynamika horských temperátních a boreálních lesů (severní Finsko, Nízké Tatry - Slovensko, Nár. parku Ordesa - Španělsko)
- vliv řízeného požáru na regeneraci Pinus rigida v Nár. parku St. Lawrence Islands, Ontario, Canada
- vliv klimatických změn na vývoj lesní vegetaci v Nár. parku Riding Mountain, Manitoba, Canada

Expedice:
1988 Severní Korea
1989 SZ Himálaj, India

Konference:
1987 - "Syntaxonomy and syndynamics", Únovce u Galanty (presentace posteru)
1990 - International Congress of Ecology, Yokohama, Japan (presentace posteru: "Structure of tree line on the SE slopes of Mt. Paektu, North Korea")
1992 - Clonal Growth and Biodiversity in Severe Environments, Špindlerův Mlýn (presentace posteru: "Effect of nutrient enrichment on growth and reproduction of Urtica dioica")
1994 - Community Ecology and Conservation Biology, Bern, Switzerland (presentace posteru: "Vegetation structure along the altitudinal gradient on the southeastern slope of Paektu-san, North Korea")
1995 - IUFRO XX World Congress (Caring for the forest: Research in a changing world), Tampere, Finland (presentace přednášky: "Species and spatial structure of forests on Paektu-san, North Korea")

Účast ve vědeckých grantech:
1991-1993: grant GA AV ČR, Praha: "Invasive spread plants in connection with landscape eutrophication", nositel grantu: dr. L. Papáčková
1992-1994: grant Japan Society for Promotion of Science, Tokyo: "Growth dynamics of grassland plant communities with Urtica, Festuca etc. in Europe", nositel grantu: prof. T. Hara
1993-1994: grant ministerstva školství, Praha: "Directing succession of meadow communities on the arable land", nositel grantu: dr. J. Š. Lepš
1993-1995: grant GAČR, Praha: "Mechanisms of species coexistence and maintenance of species diversity in permanent grasslands", nositel grantu: dr. J. Š. Lepš
1996-1999: grant Japan Society for Promotion of Science, Tokyo: "The long-term dynamics of the selected temperate and boreal forests of the northern hemisphere", nositel grantu: prof. T. Hara
1996-1998: grant EU, Brusel: "Changing land usage. Enhancement of biodiversity and ecosystem development", nositel grantu za ČR: prof. J. Š. Lepš
1998-2001: grant GAČR, Praha: "Forest vegetation of Far East Asia", nositel grantu: dr. J. Kolbek

Výuka:
Ekologie lesa - specialní semestrální přednáška pro magisterské studium, Jihočeská universita, biologická fakulta, Česke Budějovice.

Souvisejí soukromé aktivity:
1992 - založení soukromé organické farmy s vazbou na ochranu přírody a krajiny a výzkum této problematiky