Untitled Document

photoEliška Vicherová

  • Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU
  • Poštovní adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
  • Fyzická adresa: Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 116 (přízemí)
  • e-mail: vicherova.e (zavináč) gmail.com
  • Tel.: +420 38 777 xxxx
  • Fax: +420 38 777 2345

 

Vzdělání:

2013 – 2020

2010 – 2013

2006 – 2010

Odborné zájmy

Zahraniční stáže/kurzy

Publikace

Hlavní publikace

 Vicherová E., Glinwood R., Hájek T., Šmilauer P., & Ninkovic V. 2020. Bryophytes can recognize their neighbours through volatile organic compounds. – Scientific Reports 10: 7405.  (www link)

 Vicherová E., Hájek M., & Hájek T. 2015. Calcium intolerance of fen mosses: Physiological evidence, effects of nutrient availability and successional drivers. – Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 17(5): 347-359  (www link)

 Hájek T. & Vicherová E. 2014. Desiccation tolerance of Sphagnum revisited: a puzzle resolved. – Plant Biology 16: 765–773. doi: 10.1111/plb.12126  (www link)

Ostatní publikace

Širka P., Bradáčová J., Godovičová K., Manukjanová A., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Singh P., Vicherová E., Zmrhalová M. & Kučera J. 2020. Machorasty zaznamenané počas 31. jesenného stretnutia bryologicko-lichenologickej sekcie ČBS na Poľane. – Bryonora 66: 34–50.  (www link)

Dřevojan P., Jandová J., Kubešová S., Kučera J., Lukáč M., Suja J., Širka P., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2019. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXII. – Bryonora 64: 46-53.  (pdf)

Zmrhalová M., Manukjanová A., Kučera J., Jandová J., Kubešová S., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Širka P., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2019. Mechorosty zaznamenané během 26. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Zlatohorsku v dubnu 2019. – Bryonora 64: 31-41.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Godovičová K., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Man M., Mikulášková E., Novotný I., Plaček J., Širka P., Štěrbová J., Vicherová E. & Wierzgoń M. 2019. Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Horažďovicku (duben 2018). – Bryonora 64: 21-30.  (pdf)

Ellis L.T., Aleffi M., ... Kučera J., ... Vicherová E. et al. 2019. New national and regional bryophyte records, 60. – Journal of Bryology, 41: 285–299.  (www link)

Dřevojan P., Eckstein J., Hájek M., Hájková P., Hradílek Z., Košnar J., Kučera J., Šímová A. & Vicherová E. 2017. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVIII. – Bryonora 60: 65–69  (www link)

Kučera J., Bradáčová J., Fialová L., Jandová J., Manukjanová A., Oliveriusová D., Plaček J., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2016. Mechorosty zaznamenané v průběhu Bryologicko-lichenologických dnů na Semilsku v září 2016. – Bryonora 58: 18-27.  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

Kučera J., Hradílek H., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. 2015[2016]. Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia (Znojmo) 12: 49–64.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Vicherová E. & Kučera J. 2014 '2013'. Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 120-127.  (pdf)

Kučera J., Plášek V., Kubešová S., Bradáčová J., Holá E., Košnar J., Kyselá M., Manukjanová A., Mikulášková E., Procházková J., Táborská M., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2014. Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech. – Bryonora 54: 11–21.  (pdf)

Kučera J., Kubešová S., Marková I. & Vicherová E. 2013[2014]. Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš. – Opera Corcontica 50: 207–214.  (pdf)

Vicherová E., Štechová T., Sova P. & Velehradská T. 2013 [2014]. Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku. – Erica 20: 37–45.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

Kučera J., Kučerová V., Kubešová S., Holá E., Vicherová E., Štechová T. & Jandová J. 2011[2012]. Bryofloristický příspěvek z Tišnovska. – Bryonora 48: 4–10.  (pdf)

Novotný I., Kubešová S., Doskočilová A., Hradílek Z., Koval Š., Marková I., Musil Z., Plášek V., Uhereková Šmelková D., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2011. Mechorosty zaznamenané v průběhu 17. jarního bryologicko-lichenologického setkání v Chřibech. – Bryonora 47: 1-8.  (www link)