Hlavní stránka | Přehled systému
Čeleď: Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch. – rokytníkovité

Autor: Z. Hradílek

Verze 1.1 (29.11.2017)

Pleurozium Mitt. – travník

 

Rostliny statné, tvoří rozlehlé zelené nebo žlutozelené koberce. Lodyhy až 15 cm dlouhé, vystoupavé nebo vzpřímeně rostoucí, monopodiálně větvené, ± pravidelně 1 (– 2) × zpeřené, na příčném řezu oválné nebo zaobleně trojboké, sklerodermis ze 2 – 5 vrstev buněk, střední svazek slabý nebo chybí. Hnědočervené zbarvení lodyh charakteristicky prosvítá přes přilehlé lodyžní listy. Parafylie chybí. Pseudoparafylie široce trojúhelníkovité až téměř oválné. Větve znenáhla zašpičatělé. Axilární vlásky ze 4 – 6 buněk, ca 250 µm dlouhé, apikální buňka 40 – 50 × 11 µm. Lodyžní listy silně vyduté, střechovitě se kryjící, 1,8 – 2,6 × 1,0 – 1,4 mm, vejčité, tupě zašpičatělé nebo s malou nasazenou špičkou, jen za sucha slabě řáskaté, krátce sbíhavé, na okraji ve špičce široce vehnuté, celokrajné nebo jen v samotné špičce jemně zoubkaté. žebro krátké, dvojité nebo téměř chybí, nedosahuje výše než do 1/4 délky listu. Buňky uprostřed čepele čárkovité, hladké, 50 – 100 × 8 – 13 µm, ve špičce pak kratší, bazální jsou kratší a širší, křídelní buňky pravoúhlé až zaobleně čtvercové, tvoří ± zřetelnou a mírně vyklenutou skupinu, často nahnědlé. Větevní listy podobné lodyžním, ale kratší a užší.

Dvoudomý. Štět až 4 cm, plodný je druh ale jen zřídka. Tobolka 1,5– 2,5 mm dlouhá, nachýlená až vodorovná, podlouhle vejčitá nebo válcovitá. Víčko kuželovité. Prstenec neodpadává. Zuby vnějšího obústí dole na vnější straně se síťnatou strukturou, zuby vnitřního obústí podél kýlu široce perforované. Výtrusy 16 – 20µm.

Monotypický rod s holarktickým rozšířením, dále roste v horách Jižní a Střední Ameriky.

 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – travník Schreberův

Syn.: Hypnum schreberi Brid., Entodon schreberi (Brid.) Mönk., Hypnopsis schreberi (Brid.) Podp.

 

Popis viz popis rodu.

Ekologie: na lesní půdě, humusu, kamenech a skalách hlavně kyselých, tlejícím dřevě, převážně v lesích a na jejich okrajích, pasekách, mezích, travnatých stráních, také na vřesovištích, sutích, bažinách či rašeliništích, od nížin až po hřebeny hor.

Rozšíření: Česká rep.: velmi hojný druh.
Celkové: viz charakteristika rodu.

Variabilita: ve způsobu růstu, větvení lodyhy, mikroskopicky pak v utváření špičky listů a délce žebra.

Možné záměny: Scleropodium purum – má zelenou lodyhu a zřetelně, byť i krátce zašpičatělé listy, čepel často s jednoduchým žebrem.

Ilustrace: listy (Z. Hradílek); kompletní tabule druhu (BFNA)


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.1 (29.11.2017): Doplněny ilustrace listů.

 

Verze 1.0 (13.3.2006): Vytvoření textu úpravou původní verze z roku 1999.