Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (18.1.2004)

Bruchiaceae Schimp. – bruchovkovité

 

Akrokarpní, poměrně drobné mechy s úzce kopinatými až šídlovitými listy, většinou vybíhavým žebrem a vždy chybějícími křídelními buňkami. Tobolka nápadná, vřetenovitá až kyjovitá s dlouhým krkem (hypofýzou), užším než výtrusnice, naspodu s četnými průduchy. Obústí haplolepidní, podobné mechům čeledi Dicranaceae, někdy redukované nebo zcela chybí a tobolka kleistokarpní. Čepička často mitrovitá. Výtrusy velké, ± sférické, s nápadnou ornamentací. Převážně tropická čeleď se 4 rody, v Evropě kromě následujícího ještě Bruchia Schwägr.

 

Trematodon Michx. – děrozub (prorubka)

 

Listy kopinaté nebo vejčitě kopinaté, postupně až náhle zúžené do dlouhé nebo krátké špičky. Okraje ± celokrajné. Žebro široké, sahající do špičky.

Buňky v horní části listu ± čtvercové, někdy spolu s krátce obdélníkovitými, bazální obdélníkovité; křídelní buňky nediferencovány.

Autoické. Antheridia terminální na větvích vyrůstajících z bazální části lodyhy. Perichaetiální listy výrazně větší než vegetativní, s ± pošvatou bází.

Tobolka vzpřímená, kyjovitá s dlouhou hypofýzou, slabě zahnutá, hladká, žlutá. Exotheciální buňky nepravidelně obdélníkovité, prodloužené, velmi silně ztlustlé. Prstenec tvořen velkými loupavými buňkami. Víčko zobánkaté, čepička velká, kápovitá.

Obústí tvořeno 16 úzce kopinatými, papilnatými až čárkovitě papilnatými, podél střední linie téměř k bázi perforovanými až rozdělenými zuby; zuby mohou být redukované nebo zcela chybět.

Převážně tropický rod s téměř 100 udávanými druhy, v Evropě 3 druhy.

 

Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. – děrozub pochybný (prorubka pochybná)

Syn.: Dicranum ambiguum Hedw.

 

Rostliny v nízkých hustých porostech. Lodyhy obvykle do 5 mm vysoké, hnědooranžové.

Spodní listy kopinaté, hořejší z podlouhle vejčité báze náhle zúžené do šídlovité části, ve špičce ± zaoblené a tupě zoubkaté, z větší části vyplněné žebrem, 1 – 2.5 (perichaetiální až 4) mm dlouhé. Okraje pod špičkou nezřetelně tupě zoubkaté. Žebro silné, vybíhavé, na průřezu s centrálním svazkem stereid, ventrálními vůdčími buňkami a dorzální epidermis.

Buňky v horní části listu čtvercové a krátce obdélníkovité, ca. 8 – 12 µm široké, tenkostěnné. Bazální buňky u žebra dlouze obdélníkové, na okraji buňky velmi úzké v několika řadách, hyalinní a tenkostěnné.

Perichaetiální listy z pošvaté báze dlouze zašpičatělé.

Štět žlutý, dlouhý, ca. 10 – 25 mm.

Tobolka 3 – 3.5 mm dlouhá, krk (hypofýza) o málo delší než výtrusnice, na bázi se strumou. Obústí dobře vyvinuté, zuby 400 – 450 µm vysoké, papilnaté, papily přecházejí v čárkovitou strukturu.

Výtrusy vysoce papilnaté, 28 – 32 µm.

Ekologie: na vlhké, písčité, rašelinné nebo jílovité otevřené půdě, v příkopech, na obnažených rybničních dnech apod., často nalézán spolu s Dicranella cerviculata.

Variabilita: málo variabilní druh.

Rozšíření: Česká rep.: velmi řídce roztroušený výskyt: Šumava (Srní, Hůrecké údolí), Třeboňsko (ryb. Naděje, podle literatury též Třeboň), Českomoravská vysočina (Bor u Jihlávky, Zdeňkova louka u Telče), Žďárské vrchy (Vortová), Teplá, Nový Bor, mezi Jestřebím a Starými Splavy. Většina údajů (udáván dále od Hřenska a Špičáku u Nečtin) a dokladů z minulého století, recentně pouze poslední údaj z Českolipska.
Celkové: severní, střední a jihovýchodní Evropa, Kavkaz, Sibiř, Kamčatka, Čína, Japonsko, Severní a Střední Amerika.

Možné záměny: v plodném stavu nezaměnitelný druh, sterilní by mohl připomínat zástupce Ditrichaceae (Ditrichum, Pleuridium) či Dicranaceae (Dicranella, Campylopus). Kombinace tvaru listu, areolace a průřezu žebra je však pro druh charakteristická.

Ilustrace na WWW: Wisconsin bryophytes; Flora Danica (spodní polovina tabule).