Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Duda, úprava J. Váňa

Verze: 1.1 (3.10.2017)

Aneuraceae H. Klinggr. – bezžilkovité

 

Stélka složená z dvou až více vrstev buněk bez rozlišeného žebra, nevětvená nebo nepravidelně jednoduše dichotomicky větvená, u mimoevropských druhů i několikanásobně stromečkovitě větvená, Siličná tělíska většinou přítomna. Vegetativní rozmnožování pomocí endogenních dvoubuněčných rozmnožovacích tělísek.
Gametangia většinou na svrchní straně krátkých postranních větviček. Kalyptra velká, kyjovitá, masitá; perichaetium pouze v podobě dřípených listů na bázi kalyptry.
Tobolka oválná až válcovitá. Elaterofory na koncích chlopní tobolek; mrštníky s 1 – 2 spirálami.
Celkem 4 rody, v Evropě pouze dva (rod Cryptothallus byl na základě práce Wickett & Goffinet. (2008) synonymizován s rodem Aneura).

 

Literatura:

Wickett, N. & B. Goffinet. 2008. Origin and relationships of the myco-heterotrophic Cryptothallus mirabilis Malmb. Bot. J. Linn. Soc. 156: 1–12.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Stélka poměrně veliká, 3 – 15 mm široká, na průřezu alespoň ve střední části 10 – 15 buněk tlustá. Siličná tělíska drobná (4 – 5 µm), více než 6 v každé buňce

Aneura

1b

Stélka malá, pouze 0,5 – 2 mm široká, na průřezu 5 – 8 buněk tlustá. Siličná tělíska, jsou-li přítomna, větší než 5 µm a pouze 1 – 3 v každé buňce

Riccardia

 


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.0 (11.1.2005): Vytvoření textu.

 

Verze 1.1 (3.10.2017): Aktualizace popisu čeledi .