Hlavní stránka

Grantový projekt ‘Klíč k určování mechorostů České republiky’ byl řešen pro GA ČR v letech 1997-1999. Dodnes se bohužel nepodařilo jej dotáhnout do podoby plánované knižní publikace, ale zároveň část textů a obrázků hotová je. Protože většina spoluautorů souhlasila s tím, aby se stávající texty a obrázky zpřístupnily, pokusil jsem se o to tímto způsobem. Nápad to není úplně originální, ale převzatý z již několik let úspěšně fungující Bryoflóry Severní Ameriky, která na své knižní ztvárnění také teprve čeká.

Autoři své texty většinou dokončili před koncem roku 1999, ale před současným vyvěšením je vždy alespoň částečně aktualizují; tam, kde byly změny za posledních pět let větší, budou případně nutné revize a aktualizace samozřejmě řešeny postupně. Ilustrace k textům jsou zatím hotovy z mnohem menší části, než vlastní texty (ty by mohly být vyvěšeny až na několik výjimek relativně rychle), ale pokusíme se využít možností internetu, a poskytnout i třeba externí propojení tam, kde originální obrázky zatím nebudou.

 

Honza Kučera

 

Č. Budějovice, 23.2.2004