Články a rubriky Bryonory 50 (prosinec 2012)


Hájek M.: Bryonora má padesát! , pp. 1–1.

Guttová A., Fačkovcová Z.: Výskyt druhov Leptogium schraderi a L. turgidum (lichenizované huby) na Slovensku, pp. 2–7.

Malíček J., Vondrák J.: Lišejníky NPR Čertoryje v Bílých Karpatech , pp. 8–13.

Hájková P., Žáčková P., Dudová L., Hájek M.: Zajímavé nálezy vzácných mechorostů ve starých sedimentech , pp. 14–16.

Plášek V.: Klíč pro determinaci zástupců rodů Orthotrichum a Nyholmiella v České republice, pp. 17–33.

Plášek V., Kučera J., Musil Z., Číhal L., Štechová T.: Mechorosty zaznamenané v průběhu 19. jarního bryologicko-lichenologického setkání v Orlických horách, pp. 34–39.

Hradílek Z. (ed.): Zajímavé bryofloristické nálezy XX., pp. 40–44.

Zprávy ze sekce , pp. 44–44.

Hradílek Z., Zmrhalová M., Plášek V.: Úmrtí [J. Duda], pp. 49–49.

Změny v adresáři sekce, pp. 50–50.

Liška J.: Česká a Slovenská lichenologická bibliografie XXV., pp. 51–53.