Články a rubriky Bryonory 48 (prosinec 2011)


Plášek V. & Marková I.: Orthotrichum tenellum – nový mech pro bryoflóru České republiky, pp. 1–3.

Kučera J., Kučerová V., Kubešová S., Holá E., Vicherová E., Štechová T. & Jandová J.: Bryofloristický příspěvek z Tišnovska, pp. 4–10.

Kučera J. & Váňa J.: Játrovka Microlejeunea ulicina (Taylor) A. Evans potvrzena v České republice, pp. 11–13.

Dítě D., Šoltés R., Hájková P. & Hájek M.: Reliktný druh Catoscopium nigritulum (Bryophyta) na slatinných rašeliniskách Západných Karpát (Slovensko), pp. 14–20.

Váňa J.: Přínos botaniků 19. století narozených a působících na českém území k nomenklatuře a taxonomii mechorostů. III. Další bryologové či botanikové zabývající se mechorosty, pp. 21–33.

Malíček J., Bouda F., Palice Z. & Peksa O.: Zajímavé nálezy vzácných a přehlížených dutohlávek v České republice, pp. 34–50.

Petrášová A., Hrivnák R. & Slezák M.: Bryoflóra jelšín stredného Slovenska v širších geografických a cenologických súvislostiach, pp. 51–58.

Kučera J.: Zajímavé bryofloristické nálezy XVIII., pp. 59–67.

Zprávy ze Sekce, pp. 68–68.

Dítě D.: Recenze, pp. 68–70.

Změny v adresáři Sekce , pp. 71–71.

Liška J.: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXIV., pp. 72–74.

Kučera J., Kubešová S. & Plášek V.: Nová bryologická literatura XXV., pp. 75–84.