Články a rubriky Bryonory 56 (prosinec 2015)


Šoun J., Vondrák J. & Bouda F.: Vzácné a málo známé druhy lišejníků Třebíčska a okolí, pp. 1–23.

Malíček J., Peksa O. & Steinová J.: Lišejníky sutí v jižních Brdech, pp. 24–44.

Vondrák J. & Malíček J.: Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku, pp. 45–55.

Malíček J. & Palice Z.: Epifytické lišejníky Jilmové skály na Šumavě, pp. 56–71.

Lenzová V. & Svoboda D.: Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna, pp. 72–80.

Šoun J.: Revize herbáře lišejníků Josefa Uličného, pp. 81–87.

Kučera J. et al.: Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014, pp. 88–104.

Zprávy se Sekce, pp. 102–104.

Váňa J.: Personalia (Z. Iwatsuki), pp. 105–106.

Liška J.: Personalia (R. Santesson, P. James, D. Galloway, V. Alstrup), pp. 106–108.

Liška J. & Palice Z.: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVIII, pp. 109–111.

Kubešová S.: Nová bryologická literatura XXIX, pp. 112–115.