7/1991Váňa J.Aktivity k problematice ohrožených mechorostů v Evropě2–3
Endangered bryophytes and activities of European bryologists
Vondráček M.Původ a využití slova mech 3–5
Ethymology of the word "moss" and its use in topographic names
Pilous Z.Poznámka k článku A. Kubinské "Ohrožené druhy machorastov"5–5
Comments on the Kubinska's paper "List of the protected species of bryophytes in Slovakia"
Pilous Z.Žižkův mech6–6
Moss in the grave of a medieval Hussite leader Jan Žižka
Soldán Z.Lichenologické a bryologické herbáře Botanického musea v Helsinkách (H)6–7
Lichenological and bryological herbarium of Botanical Museum in Helsinki (H)
AnonymusZajímavé nálezy8–8
Interesting floristic findings
AnonymusZprávy ze sekce9–9
News from our section (meetings, excursions, etc.)
AnonymusVýročí: J. Vilhelm, F. Matouschek, A. P. De Candolle, D. F. Delise, F. Maloch, F. Wurm11–11
Anniversaries: J. Vilhelm, F. Matouschek, A. P. De Candolle, D. F. Delise, F. Maloch, F. Wurm
AnonymusOdešli: I. M. Lamb, W. H. Welch, J. J. Barkman, V. Vareschi12–12
Deaths: I. M. Lamb, W. H. Welch, J. J. Barkman, V. Vareschi
AnonymusZe života společnosti VII: Vlaamse Werkgroep Bryologie13–13
Guide to other societies VII: Vlaamse Woerkgroep Bryologie
Soldán Z.Různé14–14
Miscellanea
AnonymusZajímavosti, kalendárium, změny adres a noví členové16–16
New members, changes of addresses, etc
Liška J.Československá lichenologická bibliografie IV17–17
Czechoslovak lichenological bibliography IV
Soldán Z.Výběr bryologické literatury 1989-199018–20
Selected bryological bibliography 1989-1990