6/1991Liška J.Ohlédnutí za třemi roky existence naší sekce2–3
Bryological and Lichenological Section of the Czechoslovak Botanical Society: three years oí existence
Liška J.Exkurze ke kořenům lichenologie3–3
Back to the roots of lichenology
Kubinská A.Chránené druhy machorastov4–4
List of the protected species of bryophytes in Slovakia
AnonymusZprávy ze sekce5–5
News from our section (meetings, excursions, etc.)
AnonymusVýročí: T. Haenke, J. S. Presl, M. Jarkovský, G. Beck-Mangetta, V. Vlach, C. W. von Nägeli 6–6
Anniversaries: T. Haenke, J. S. Presl, M. Jarkovský, G. Beck-Mangetta, V. Vlach, C. W. von Nägeli 
Buck W.R., Liška J. & Soldán Z.Ze života společnosti VI: The Americal Bryological and Lichenological Society7–7
Guide to other societies VI: The American Bryological and Lichenological Society
Liška J.Různé8–9
Miscellanea
Liška J. & Soldán Z.Zajímavé nálezy9–9
Interesting floristic findings
Soldán Z.Zajímavosti10–10
Kubinská A. & Pospíšil V.Recenze11–11
Reviews
Soldán Z.Československá bryologická bibliografie III12–14
Czechoslovak bryological bibliography III
Liška J.Biblografie nebryologických prací s údaji o výskytu mechorostů v Československu 14–14
Bibliography of non-Bryological works reporting data on distribution of bryophytes in Czechoslovakia
Liška J.Výběr Iichenelogické literatury 1985–199015–20
Selected lichenological bibliography 1985-1990