5/1990Kondratyuk S.Y. & Lackovičová A.Rukopis A. N. Oxnera flóry lišajníkov ZSSR, č. Caloplacaceae (S. Ja. Kondraťjuk)2–2
Oxner's manuscript of Lichen flora of USSR, f. Caloplacaceae (S. Ya. Kondratyuk)
Anonymus3. bryologicko-lichenologické dny, Třebíč 90 - souhrny referátů: Duda J.: Bryologická sbírka J. Spatziera, Lackovičová A.: Změny v lichenoflóre Malých Karpat, Novotny I.: Rod Pleuridium v Československu, Pospíšil V.: K ochrané mechů na Moravé a ve Slezsku, Zmrhalová M.: Oligotrichum hercynicum v Československu3–5
Third Bryological and Lichenological Days (Třebíč 1990) – abstracts of contributions: Duda J.: J. Spatzier's collection of bryophytes from Hrubý and Nízký Jeseník Mts. (Moravia), Lackovičová A.: Lichenofloristical changes in Malé Karpaty Mts. (Slovakia), Novotný I.: The genus Pleuridium in Czechoslovakia, Pospíšil V.: Protection of mosses in Moravia and Silesia, Zmrhalová M.: Oligotrichum hercynicum in Czechoslovakia
AnonymusZprávy ze sekce6–7
News from our section (excursions, meetings, etc.)
AnonymusOznámení8–8
Pišút I. & Liška J.Výročí: A. Vězda, Z. Černohorský9–9
Anniversaries: A. Vězda, Z. Černohorský
AnonymusZe života společnosti V: The British Lichen Society10–10
Guide to other societies V: The British Lichen Society 
AnonymusRůzné11–13
Miscellanea
Soldán Z.Výběr bryologické literatury 1985–198814–15
Selected bryological bibliography 1985–1988
Liška J.Československá lichenologická bibliografie III16–16
Czechoslovak lichenological bibliography
Liška J.Přehled lichenologických periodik17–24
Annotated list of lichenological journals and newsletters