21/1998

Gutzerová N.Kurs na určování rašeliníků16–16
Palice Z.Zprávy ze sekce: 11. bryologicko-lichenologické dny15–15
AnonymusZajímavé nálezy13–14

Abstract: Brachydontium trichodes, Bryoerythrophyllum ferruginascens, Bryum cyclophyllum, Buxbaumia viridis, Cirriphyllum tomasinii, Neckera pennata, Orthodontium lineare, Rhynchostegiella tenella, Cetraria sepincola
Dětinský R., Bayerová Š. & Halda J.Několik zajímavých nálezů lišejníků z Poľany (stř. Slovensko)8–13
Several interesting flndigs from the Poľana Mts. (central Slovakia)
Abstract: Interesting findings of lichens from the Poľana Mts (central Slovakia) collected during excursion o f Botany Department, Charles University, Prague in September 1996, are presented. 31 species (marked *) are new for the region; one of them (Chaenotheca chlorella) was previously considered as extinct in Slovakia. 6 species are endangered and 4 species are vulnerable in Slovakia
Hradílek Z.Seznam mechorostů nalezených během 10. bryologicko-lichenologických dnů v Bílých Karpatech3–6
A list of bryophytes collected during the 10lh Bryological-Lichenological Days in the Bílé Karpaty Mts.
Abstract: A list of bryophytes collected during the 10th meeting of the Czech Bryological-Lichenological Section is given. The event took place in the Bílé Karpaty (Biele Karpaty) Mts at the Moravian-Slovak borderland
Franklová H.Mechy vytěženého lomu Kosov v Českém krasu6–7
Mosses of exploited stone-pit Kosov in the Bohemian Karst, central Bohemia
Abstract: Results of bryofloristic investigation of exploited calcareous stone-pit Kosov in the Bohemian Karst (central Bohemia) are given. 38 moss species have been found in total; three species {Mama ngida. Bnum elegans and Eurhynchium striatum) are vulnerable in the Czech Republic (Váňa 1995)
Janovicová K.Zaujímavé bryofloristické nálezy zo Slovenska2–3
Interesting bryofloristic findings from the Slovak Republic
Abstract: Some new localities of rare and threatened bryophytes in Slovakia are presented. Riccia rhenana. Schistostega pennata. Scorpidium scorptoides are in category endangered species. Anthoceros agrestis. Calltergon giganteum. Cinclidotus fonttnaloides. Fissidens rufitlus, Phascum floerkeamtm. Rtccta cavernosa. Riccia fluitans and Tavloria serrata vulnerable, Campylopus introjlexus. Drepanocladus lycopndioides. Hygrohypnum duriusculum. H. smithlt, Stegonia latifolia and Taxiphyllum denstfoHum rare and Buxbaumta aphylla and Drepanocladus sendtneri in category indeterminate species according to the Red List of Slovak bryophytes (Kubinská et Janovicová 1996)
AnonymusOdešli: Mögens Skytte Christiansen (1918-1997)16–16
Wagner B.Různé: Ohlédnutí za výstavou „Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem“18–19
Dětinský R.Lišejníky jako koření19–19
Liška J.Lišejníky jako přísada čaje19–19
Liška J.Lišejníky jako jed19–19
Liška J.Chemismus lišejníků v terénu20–20
Soldán Z.Č̌eská a slovenská bryologická bibliografie X20–25
Liška J.Nová lichenologická literatura VII26–26