12/1993Pilous Z.Pohlia ambigua a Scleropodium ornellanum na Slovensku 2–3
The mosses Pohlia ambigua and Scleropodium ornellanum in the Slovak Republic
Franklová H.Klíč k určování českých a slovenských druhů rodu Dicranum 3–6
Key to the determination of Dicranum
Gabriel J.Sekundární metabolity lišejníků II. 7–8
Secondary metabolitics in lichens II. 
Liška J.Příklad parazitismu jako významného faktoru v sukcesi8–9
The role of parasites in succesion
Liška J.Zprávy z Marsu: artefakt nebo lichenologická časovaná bomba?9–10
News from Mars: artefact or lichenological time-bomb?
AnonymusZajímavé nálezy11–11
Interesting floristic findings
AnonymusZprávy ze sekce12–14
News from the section (meetings, excursions, etc.) 
AnonymusVýročí (E. Hadač, J. Anders, F. Kovář, J. F. Laurer, B. Němec, J. Podpěra, B. Veselský)14–15
Anniversaries (E. Hadač, J. Anders, F. Kovář, J. F. Laurer, B. Němec, J. Podpěra, B. Veselský)
Soldán Z. &Liška J.Odešli (S. Ahlner, R. Hakulinen, V. J. Krajina, V. Skalický) 16–17
Obituaries (S. Ahlner, R. Hakulinen, V. J. Krajina, V. Skalický) 
AnonymusZe života společností XI. Schweizerische Vereinigung für Bryologie und Lichenologie (SVBL) 17–17
Guide to the other societies XI.: Schweiz. Vereinigung für Bryologie und Lichenologie (SVBL)
AnonymusRůzné17–20
Miscellanea
AnonymusZajímavosti20–20
Liška J.Česká a slovenská lichenologická bibliografie VI.20–22
Czech and Slovak lichenological bibliography VI. 
Soldán Z.Nová bryologická literatura II.22–24
New bryological literature II.