11/1993Knoph J.-G. & Shrüfer K. Die Flechte Porpidia albocaerulescens in Europa (J.-G. Knoph & K. Shrüfer) 2–4
Die Flechte Porpidia albocaerulescens in Europa
Gabriel J.Sekundární metabolity lišejníků 1.5–6
Secondary metabolites in lichens 1. 
Pilous Z.Tři novinky v bryoflórách České a Slovenské republiky6–7
Three new mosses in Czech and Slovak bryofloras
Vondráček M.Orthotrichum scanicum, nový druh bulharské flóry8–8
Orthotrichum scanicum, a new species in Bulgaria 
Zmrhalová M.Klíč k určování druhů rodu Rhizomnium 9–11
Key to the determination of Rhizomnium spp. 
Liška J.Klíč k určování lišejníků se žlutě zbarvenou stélkou11–12
Key to the determination of lichens with yellow thallus 
AnonymusZajímavé nálezy 13–13
Interesting fioristic findings 
AnonymusZprávy ze sekce 14–15
News from the section (meetings, excursions, etc.) 
AnonymusVýročí (G. Degelius, J. Dědeček) 15–16
Anniversaries (D. Degelius, J. Dědeček) 
AnonymusOdešli (E. D. Rudolph, D. V. Swinscow)16–16
Obituaries (E. D. Rudolph, D. V. Swinscow) 
John VolkerZe života společností X.: Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa (BLAM) 16–17
Guide to other societies X.: Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa (BLAM) 
Novotný I., Liška J. & Gutzerová N.Různé 17–20
Miscellanea 
Soldán Z.Přehled bryologických periodik - 1. doplněk 21–23
List of bryological journals - 1st addition 
Soldán ZČeská a slovenská bryologická bibliografie V.24–27
Czech and Slovak bryological bibliography V.
Liška J.Nová lichenologická literatura II.27–30
New lichenological literature II.
Hradílek Z., Javorčíková D., Liška J., Novotný I. & Soldán Z.Rukopisné bryologické a lichenologické práce31–35
List of bryological and lichenological manuscripts