10/1992Javorčíková D.Chromozómové počty niektorých druhov r. Fissidens 2–3
Chromosome counts of some Fissidens spp. 
Pilous Z.Poznámky k výskytu některých mechů na Slovensku3–4
Notes on the occurrence of some mosses in Slovakia
Scholz P., Dědečková M., Franklová H., Novotný I., Soldán Z.5. bryologicko-lichenologické dny, Krkonoše 92 - souhrny referátů5–7
The Fifth Bryological and Lichenological Days (Krkonoše 1992) - abstracts of contributions (Scholz P.: Epiphytic lichens and air pollution in Sachsen-Anhalt: Dědečková M.: Present investigations of bryophytes in Moravian karst; Franklová H.: Bryophytes of the Ještěd ridge; Novotný I.: Moss Saelania glaucescens in Czechoslovakia; Soldán Z.: Moss Octodiceras fontanum and its spreading in Czechoslovakia)
Soldán Z.Roste v Československu mech Fohlia sphagnicola?7–8
Does Fohlia sphagnicola grow in Czechoslovakia? 
Piippo S.Klíč k určování druhů rodu Brachythecium8–13
Key to the determination of Brachythecium spp. 
Liška J.Dají se lišejníky jíst?13–14
Lichens as food - yes or no? 
Pilous Z.Nástin dějin výzkumu mechorostů - 2. část 14–15
A brief history of bryology. Part 2 
AnonymusZajímavé nálezy15–16
Interesting floristic findings
Abstract: Acamptodon splachnoides, Hookeria lucens, Orthotrichum urnigerum, Pseudobryum cinclidioides, Splachnum ampulaceum, Evernia divaricata, Parmelia pokornyi
AnonymusZprávy ze sekce16–19
News from the sections (meetings, exclusions, etc.)
Liška J. & Soldán Z.Odešli (O. Almborn, S. Hattori)19–19
Obituaries (O. Almborn, S. Hattori)
Liška J.Ze života společností DC: Societa Lichenologica Italiana20–20
Guide to other societies IX: Societa Lichenologica Italiana
AnonymusRůzné20–23
Miscellanea
Liška J.Československá lichenologická bibliografie V23–25
Czechoslovak lichenological bibliography V
Soldán Z.Nová bryologická literatura I25–27
New bryological literature I